Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 568/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu działki niezabudowanej numer 282, położonej w obrębie 9 miasta Pyrzyce


Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 568/05

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 20 grudnia 2005 roku

w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu działki niezabudowanej numer 282,

położonej w obrębie 9 miasta Pyrzyce, przy ul. Ciepłowniczej

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603, ostatnia zmiana Dz. U. z 2005r. Nr 130, poz. 1087) zarządzam, co następuje:

§ 1. Nie skorzystam z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 9 miasta Pyrzyce, oznaczonej numerem działki 282, o powierzchni 816 m2 , zapisanej w Księdze Wieczystej numer 2805, na którą w dniu 19 grudnia 2005 roku została sporządzona aktem notarialnym Rep. A 4643/2005, warunkowa umowa sprzedaży, w Kancelarii Notarialnej Notariusza Mariana Kacprzyka w Myśliborzu, ul. Niedziałkowskiego 1.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ PYRZYC

mgr KAZIMIERZ LIPIŃSKI

Sporządziła: J. Dobiszewska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 11-01-2006 14:22:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 11-01-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 11-01-2006 14:22:12