Styczeń

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie Nr 592/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 stycznia 2006r. w sprawie: zmian dokumentacji przyjętej w zasadach rachunkowości 2006-02-21 11:35:39
Zarządzenie Nr 591/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 stycznia 2006r. w sprawie zmiany zakładowego planu kont dla jednostek budżetowych i zakładów budżetowych 2006-02-21 11:34:35
Zarządzenie Nr 590/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 stycznia 2006r. w sprawie zmiany zakładowego planu kont dla budżetu Gminy Pyrzyce 2006-02-21 11:33:34
Zarządzenie Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 stycznia 2006r. Nr 589/06 w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2006-02-21 11:32:50
Zarządzenie Nr 588/2006 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 stycznia 2006 roku w sprawie kontroli realizacji obowiązku usuwania nadmiaru śniegu i lodu znajdującego się na dachach obiektów budowlanych. 2006-02-21 11:28:14
ZARZĄDZENIE Nr 587/2006 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 31 stycznia 2006r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w Nieborowie 2006-02-21 11:27:08
Zarządzenie Nr 586/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu Nr 2 do arkusza organizacyjnego, Przedszkola Publicznego w Żabowie. 2006-02-21 11:25:48
Zarządzenie Nr 585/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu Nr 1 do arkusza organizacyjnego, Przedszkola Publicznego w Brzezinie. 2006-02-21 11:21:56
ZARZĄDZENIE NR 584/06 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 24 stycznia 2006r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego i przyjęcia regulaminu 2006-02-20 13:08:11
ZARZĄDZENIE NR 583/06 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 24 stycznia 2006r. w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu 2006-02-20 13:07:21
ZARZĄDZENIE NR 582/06 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 24 stycznia 2006r. w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu. 2006-02-20 13:06:34
ZARZĄDZENIE NR 581/06 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 20 stycznia 2006r. w sprawie ogłoszenia konkursu i przyjęcia regulaminu konkursu p.n. „Pomysł na biznes” 2006-02-20 13:03:05
ZARZĄDZENIE NR 580/2006 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 16 stycznia 2006r. w sprawie ogłoszenia konkursu i przyjęcia regulaminu na wybór imienia dla Stadionu Miejskiego w Pyrzycach 2006-02-20 12:59:42
Zarządzenie Nr 579/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 stycznia 2006r. w sprawie: zatwierdzenia Aneksu Nr 4 do arkusza organizacyjnego, Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach. 2006-02-20 12:57:34
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 578/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 stycznia 2006 w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu 2006-02-20 12:56:48
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 577/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 stycznia 2006 w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu 2006-02-20 12:55:41
ZARZĄDZENIE NR 576/06 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 11 stycznia 2006r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu i przyjęcia regulaminu. 2006-02-20 12:54:25
Zarządzenie Nr 575/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 stycznia 2006 roku w sprawie powołania członka rady Nadzorczej Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Mieszkaniowego sp. z o. o. w Pyrzycach 2006-02-20 12:52:20
Zarządzenie Nr 574/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 06.01.2006 roku w sprawie zmiany składu Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2006-02-20 12:47:06
ZARZĄDZENIE NR 573/06 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 05 stycznia 2006 roku w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza Pyrzyc na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. 2006-01-12 08:08:26
Zarządzenie nr 572/2006 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 05 stycznia 2006 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2006 roku w zakresie upowszechniania kultury 2006-01-12 08:05:36