ZARZĄDZENIE NR 573/06 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 05 stycznia 2006 roku w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza Pyrzyc na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.


ZARZĄDZENIE NR 573/06

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 05 stycznia 2006 roku

w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza Pyrzyc na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

Na podstawie pkt 3 i 4 ppkt 4 Wytycznych Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia
22 listopada 2005 r. w sprawie stałych dyżurów zarządza się co następuje:

§ 1. Dla zapewnienia operatywnego kierowania realizacją całokształtu zadań związanych z podwyższaniem stanów gotowości obronnej państwa oraz w czasie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach, ustala się stały dyżur Burmistrza Pyrzyc.

§ 2. Na kierownika stałego dyżuru wyznacza się Kierownika Wydziału Społeczno-Administracyjnego i Spraw Obronnych Urzędu Miejskiego - Pana Waldemara Gredkę

§ 3. Zasady organizacji, uruchamiania i funkcjonowania stałego dyżuru Burmistrza określa instrukcja stanowiąca załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4 Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem stałego dyżuru burmistrza oraz sprawdzanie gotowości do działania powierza się Sekretarzowi Gminy - Panu Andrzejowi Ogrodowiczowi.

§ 5. Zobowiązuje się Sekretarza Gminy Pyrzyce - Pana Andrzeja Ogrodownicza do zabezpieczenia na czas trwania dyżuru:

1/ technicznych środków łączności,

2/ niezbędnych środków transportowych z kierowcami,

3/ sprzętu i materiałów biurowych,

4/ miejsca odpoczynku i wyżywienia obsady stałego dyżuru.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 12-01-2006 08:08:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 12-01-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 12-01-2006 08:08:26