Zarządzenie Nr 574/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 06.01.2006 roku w sprawie zmiany składu Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach


Zarządzenie Nr 574/06

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 06.01.2006 roku

w sprawie zmiany składu Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach

Na podstawie art.26 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości /Dz.U. z 2002r.Nr.76 poz.694

zmiany : Dz.U.z 2003 r. Nr.60 poz.535, Nr 124 poz.1152, Nr. 229 poz.2276; Dz.U.z 2004r. Nr.96 poz.959,

Nr.146, poz.1546, Nr.145 poz.1535, Nr.213 poz.2155; Dz.U.z 2005r. Nr.10 poz.66;Dz.U.184 poz.1539/,

w związku z § 13 instrukcji inwentaryzacyjnej, wprowadzonej zrządzeniem 404/2005 Burmistrza Pyrzyc

z dnia 30 maja 2005r. Postanawiam, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 460/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 sierpnoia 2005 roku w sprawie

powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej § 1,pkt.6 otrzymuje brzmienie:

    1. Magdalena Szymkowiak-Diakowska - Członek Komisji Inwentaryzacyjnej

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 20-02-2006 12:47:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 20-02-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 20-02-2006 12:47:06