Zarządzenie Nr 579/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 stycznia 2006r. w sprawie: zatwierdzenia Aneksu Nr 4 do arkusza organizacyjnego, Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach.


Zarządzenie Nr 579/06

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 13 stycznia 2006r.

w sprawie: zatwierdzenia Aneksu Nr 4 do arkusza organizacyjnego, Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach.

Na podstawie § 1pkt uchwały nr XXXII/371/01 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Miejskiego i Burmistrza Miasta i Gminy do wykonywania niektórych zadań wynikających z ustawy Karta Nauczyciela, w związku z przedstawionym aneksem do arkusza organizacyjnego, zarządzam co następuje:

§ 1

Zatwierdzam aneks nr 4 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2004/2005 Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach oraz Kierownikowi Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Urzędu Miejskiego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

ANEKS NR 4

do arkusza organizacyjnego Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach na rok szkolny 2004/2005

Lp.

Zmiana (czego dotyczy)

Przyczyna zmian

Stan zatwierdzony (godziny, etaty)

Po zmianie

Czas zmiany

1.

Przesunięcie etatu

Rozwiązanie umowy o pracę z dniem 24.12.2004 r.

Daniel Ogiejko - konserwator pełny wymiar czasu pracy

Mirosława Kacprzak Sprzątaczka - pełny wymiar czasu pracy

Od 01 lutego 2005 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 20-02-2006 12:57:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 20-02-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 20-02-2006 12:57:34