ZARZĄDZENIE Nr 587/2006 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 31 stycznia 2006r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w Nieborowie


ZARZĄDZENIE Nr 587/2006

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 31 stycznia 2006r.

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej

w Nieborowie

Na podstawie art.36 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) w związku z § 20 Statutu Sołectwa Nieborowo stanowiącym załącznik nr 10 do uchwały Nr XXXIX/304/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Zarządzam wybory sekretarza i członka Rady Sołeckiej w Nieborowie w dniu 13 lutego 2006r. o godzinie 1800 (II termin godz.18.15) w świetlicy wiejskiej w Nieborowie pod moim przewodnictwem.

§ 2. Porządek zebrania przedstawia się następująco:

  1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

  2. Przeprowadzenie głosowania

  3. Wolne wnioski.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 21-02-2006 11:27:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 21-02-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 21-02-2006 11:27:08