Zarządzenie Nr 592/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 stycznia 2006r. w sprawie: zmian dokumentacji przyjętej w zasadach rachunkowości


Zarządzenie Nr 592/06

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 31 stycznia 2006r.

w sprawie: zmian dokumentacji przyjętej w zasadach rachunkowości

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 4 i 10 ustawy z dnia

29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:


§ 1. W zarządzeniu Nr 10/OP/1999 Burmistrza Miasta i Gminy w Pyrzycach w sprawie dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości, zmienionym zarządzeniem Nr 32/OP/2002 Burmistrza Miasta i Gminy w Pyrzycach z dnia 22 lutego 2002 wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 1skreśla się zapis dotyczący planu kont wraz z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia

 1. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera w systemie informatycznym:

I. SIGID Poznań: w pakiecie programów:

 1. Kadry i płace,

 2. Program obsługi fiskalnej,

 3. Program obsługi kasy,

 4. Ewidencja i drukowanie faktur,

 5. Podatek od nieruchomości dla osób fizycznych,

 6. Podatek od nieruchomości dla osób prawnych,

 7. Podatek rolny/leśny od osób fizycznych,

 8. Podatek rolny/leśny od osób prawnych,

 9. Podatek od środków transportowych,

 10. Ewidencja opłat dzierżawnych,

 11. Ewidencja opłat za wieczyste użytkowanie,

 12. Ewidencja środków trwałych i przedmiotów w ewidencji.

II. CLANET Systemy informatyczne GLIWICE:

 1. Ewidencja ludności.

III. TECHNIKA GLIWICE:

 1. Rejestracja aktów USC.

IV. ZETO OLSZTYN:

 1. Ewidencja działalności gospodarczej.

V. UNIT SZCZECIN:

 1. System Finansowo - Księgowy S-Finks,

 2. Ewidencja Środków Trwałych,

 3. Kadry i Płace.

VI. SOFT SERWIS ŁÓDŻ:

  1. Gmina 2001.

VII. PROFICE OMIKRON SYSTEM HEUS.

VIII. BECKAP EXEC.”

 1. w § 3 ust. 1 skreśla się

 • dodatki mieszkaniowe

 • zasiłki OPS-u

 1. w § 3 ust. 1 dodaje się

  1. Homebanking BGŻ

  2. Alfa TV sp. z o.o. Szczecin - elektroniczny obieg dokumentów -”

 1. w § 3 ust. 2 skreśla się zapis dotyczący instrukcji programów: dodatki mieszkaniowe

i zasiłki OPS-u

 1. w § 3 ust. 2 dodaje się:

„ - instrukcje przeznaczenia każdego programu, sposobu jego działania, zapewnienia właściwego stosowania tych programów, zasad ewidencji przebiegu, przetwarzanie danych według instrukcji dotyczących programów:

  1. Alfa TV Sp. z o.o.- elektroniczny obieg dokumentów

  2. Gmina 2001

  3. Ewidencja środków trwałych i przedmiotów w ewidencji

  4. Program obsługi kasy

  5. Program obsługi fiskalnej

  6. Ewidencja i drukowanie faktur

  7. Proofice Omikron

  8. Homebanking BGŻ.”

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Pyrzyce.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 21-02-2006 11:35:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 21-02-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 21-02-2006 11:35:39