Luty

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie Nr 639/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 lutego 2006r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na usługi 2006-04-11 10:35:46
Zarządzenie Nr 638/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 lutego 2006r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego 2006-04-11 10:33:14
Zarządzenie Nr 637/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 lutego 2006r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacyjnego, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pyrzycach. 2006-02-23 07:59:08
Zarządzenie Nr 636/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 lutego 2006r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego 2006-02-23 07:58:32
Zarządzenie Nr 635/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 lutego 2006r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2006-02-23 07:53:05
Zarządzenie Nr 634/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 lutego 2006r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2006-02-23 07:52:38
Zarządzenie Nr 633/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 lutego 2006r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2006-02-23 07:49:14
Zarządzenie Nr 632/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 lutego 2006r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2006-02-23 07:48:26
Zarządzenie Nr 631/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 lutego 2006r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2006-02-23 07:48:04
Zarządzenie Nr 630/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 lutego 2006r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2006-02-23 07:47:44
Zarządzenie Nr 629/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 lutego 2006r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2006-02-23 07:47:24
Zarządzenie Nr 628/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 lutego 2006r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2006-02-23 07:46:39
Zarządzenie Nr 627/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 lutego 2006r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2006-02-23 07:46:17
Zarządzenie Nr 626/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 lutego 2006r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2006-02-23 07:45:29
Zarządzenie Nr 625/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 lutego 2006r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2006-02-23 07:45:11
Zarządzenie Nr 624/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 lutego 2006r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2006-02-23 07:44:53
Zarządzenie Nr 623/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 lutego 2006r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2006-02-23 07:44:35
Zarządzenie Nr 622/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 lutego 2006r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2006-02-23 07:44:11
Zarządzenie Nr 621/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 lutego 2006r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2006-02-23 07:43:52
Zarządzenie Nr 620/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 lutego 2006r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2006-02-23 07:43:27
Zarządzenie Nr 619/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 lutego 2006r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2006-02-23 07:43:07
Zarządzenie Nr 618/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 lutego 2006r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2006-02-23 07:42:29
Zarządzenie Nr 617/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 lutego 2006r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2006-02-23 07:42:12
Zarządzenie Nr 616/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 lutego 2006r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2006-02-23 07:41:53
Zarządzenie Nr 615/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 lutego 2006r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2006-02-21 14:19:14
Zarządzenie Nr 614/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 lutego 2006r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2006-02-21 14:17:57
Zarządzenie Nr 613/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 lutego 2006r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2006-02-21 14:15:21
Zarządzenie Nr 612/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 lutego 2006r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2006-02-21 14:12:03
Zarządzenie Nr 611/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 lutego 2006r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2006-02-21 14:10:55
Zarządzenie Nr 610/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 lutego 2006r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2006-02-21 14:10:27
Zarządzenie Nr 609/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 lutego 2006r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2006-02-21 14:05:15
Zarządzenie Nr 608/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 lutego 2006r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2006-02-21 14:04:34
Zarządzenie Nr 607/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 lutego 2006r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2006-02-21 14:02:22
Zarządzenie Nr 606/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 lutego 2006r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2006-02-21 14:01:45
Zarządzenie Nr 605/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 lutego 2006r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2006-02-21 14:00:52
Zarządzenie Nr 604/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 lutego 2006r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2006-02-21 14:00:25
Zarządzenie Nr 603/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 lutego 2006r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2006-02-21 14:00:05
Zarządzenie Nr 602/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 lutego 2006r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2006-02-21 13:14:34
Zarządzenie Nr 601/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 lutego 2006r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2006-02-21 13:11:51
Zarządzenie Nr 600/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 lutego 2006r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2006-02-21 13:10:33
Zarządzenie Nr 599/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 lutego 2006r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2006-02-21 11:47:58
Zarządzenie Nr 598/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 03 lutego 2006 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu Nr 3 do arkusza organizacyjnego, Przedszkola Publicznego w Żabowie. 2006-02-21 11:45:24
Zarządzenie Nr 597 /06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 03 lutego 2006 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu Nr 2 do arkusza organizacyjnego, Przedszkola Publicznego w Brzezinie. 2006-02-21 11:44:17
Zarządzenie Nr 596/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 03 lutego 2006 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu Nr 2 do arkusza organizacyjnego, Przedszkola Publicznego nr 4 w Pyrzycach. 2006-02-21 11:42:22
Zarządzenie Nr 595/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 03 lutego 2006 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu Nr 1 do arkusza organizacyjnego, Przedszkola Publicznego nr 3 w Pyrzycach. 2006-02-21 11:40:12
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 594/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 3 lutego 2006 w sprawie ogłoszenia II przetargu i przyjęcia regulaminu 2006-02-21 11:39:26
ZARZĄDZENIE NR 593/2006 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 1 lutego 2006r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ogłoszenia konkursu i przyjęcia regulaminu na wybór imienia dla Stadionu Miejskiego w Pyrzycach. 2006-02-21 11:38:26