ZARZĄDZENIE NR 593/2006 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 1 lutego 2006r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ogłoszenia konkursu i przyjęcia regulaminu na wybór imienia dla Stadionu Miejskiego w Pyrzycach.


ZARZĄDZENIE NR 593/2006

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 1 lutego 2006r.

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ogłoszenia konkursu i przyjęcia regulaminu na wybór imienia dla Stadionu Miejskiego w Pyrzycach.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie konkursu stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 580/2006 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 stycznia 2006r.wprowadzam następujące zmiany :

1.Pkt 2 w dziale II WARUNKI UCZESTNICTWA otrzymuje brzmienie:

„2.Zgłoszenia należy składać w sekretariacie Urzędu pokój nr 133 osobiście, lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Plac Ratuszowy 1, z dopiskiem na kopercie „Konkurs na wybór imienia dla Stadionu Miejskiego w Pyrzycach” w terminie do 10 lutego 2006r. do godz.15.00”.

2. Pkt 1 w dziale III ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU otrzymuje brzmienie:

„1.Wyboru imienia i wyłonienia zwycięzcy w terminie do 13 lutego 2006r. dokona Komisja Konkursowa w składzie:

1)Teresa Jasińska - przewodnicząca

2)Marek Olech - członek

3)Janusz Kaźmierczak - członek”.

§ 2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 21-02-2006 11:38:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 21-02-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 21-02-2006 11:38:26