Zarządzenie Nr 597 /06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 03 lutego 2006 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu Nr 2 do arkusza organizacyjnego, Przedszkola Publicznego w Brzezinie.


Zarządzenie Nr 597 /06

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 03 lutego 2006 r.

w sprawie: zatwierdzenia aneksu Nr 2 do arkusza organizacyjnego,

Przedszkola Publicznego w Brzezinie.

Na podstawie § 1pkt uchwały nr XXXII/371/01 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2001r. w sprawie upoważnienia Zarządu Miejskiego i Burmistrza Miasta i Gminy do wykonywania niektórych zadań wynikających z ustawy Karta Nauczyciela, w związku z przedstawionym aneksem do arkusza organizacyjnego, zarządzam co następuje:

§ 1

Zatwierdzam aneks nr 2 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2005/2006 Przedszkola Publicznego w Brzezinie stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Przedszkola Publicznego w Brzezinie oraz Kierownikowi Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Urzędu Miejskiego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Załączniki do pobrania

1 597.21.02.2006.pdf (PDF, 23KB) 2006-02-21 11:44:17 223 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 21-02-2006 11:44:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 21-02-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 21-02-2006 11:44:17