Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
O G Ł O S Z E N I E 2005-10-11 14:17:36
PRZETARG NIEOGRANICZONY na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce obejmującego obszar położony w obrębie geodezyjnym Ryszewko – zgodnie z uchwałą Rady Miej 2003-12-22 12:21:22
Ogłoszenie o Przetargu na OPRACOWANIE GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY PYRZYCE NA LATA 2004-2010 2003-12-01 08:27:40
Burmistrz Pyrzyc z a p r a s z a do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac planistycznych 2003-11-17 12:51:56
Burmistrz Pyrzyc ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat lokalu użytkowego o pow. 108,96 m² położonego w obrębie 8 miasta Pyrzyce przy ulicy 1 Maja z przeznaczeniem 2003-11-14 12:01:01
Burmistrz Pyrzyc ogłasza ustny przetarg ograniczony do dzierżawcy, na sprzedaż działki niezabudowanej nr 1 27 o pow. 0,0038 ha, położonej w obrębie 10 miasta Pyrzyce przy ul. Owocowej 2003-11-07 09:28:48
Burmistrz Pyrzyc ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych nr 432 6 o pow. 0,6520 ha, nr 492 3 o pow. 0,2712 ha, nr 419 4 o pow. 0,1211 ha i ½ udziału w dzi 2003-11-07 09:25:38
Burmistrz Pyrzyc ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki zabudowanej nr 289 o pow. 0,0873 ha, położonej w obrębie 9 miasta Pyrzyce przy ul. Jana Pawła II. 2003-11-07 09:24:26
Burmistrz Pyrzyc ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej nr 188/10 o pow. 0,0858 ha, położonej w obrębie Okunica 2003-10-30 14:31:33
ZARZĄDZENIE NR 113/2003 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 21 października 2003r. w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu na sprzedaż działki niezabudowanej, położonej w obrębie Okunica gmina Pyrz 2003-10-23 12:15:34
OGŁOSZENIE Nr 6 2003 z dnia 16 października 2003 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do wydzierżawienia. 2003-10-23 12:15:13
Burmistrz Miasta i Gminy Pyrzyce z a p r a s z a do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac planistycznych. 2003-10-13 13:45:01
I N F O R M A C J A Burmistrza Miasta i Gminy 2003-10-02 12:13:24
Drugi przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami na terenie Gminy Pyrzyce. 2003-09-23 08:10:56
Zaproszenie do składania ofert celem sprzedaży sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami na terenie Gminy Pyrzyce. 2003-07-28 13:10:49