Drugi przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami na terenie Gminy Pyrzyce.


Z A P R O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy w Pyrzycach

74-200 Pyrzyce, Plac Ratuszowy 1,

tel. (091) 570 - 00 - 71, faks (091) 570 - 01 - 54

zaprasza podmioty posiadające koncesję lub promesę na przesyłanie i dystrybucję paliw gazowych powyżej 1 MJ/s oraz odpowiednie warunki ekonomiczne do złożenia ofert na:

drugi przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami na terenie Gminy Pyrzyce.

Oferty w zamkniętej podwójnej kopercie należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1 do godz. 10.00, dnia 09.10.2003r.

w sekretariacie pok. nr 133.

Wadium w kwocie 340.000,- zł winno zostać wpłacone na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku Pekao S.A. I Oddział w Pyrzycach,

Nr rachunku: 11001441-518-2101-111-3, nie później niż do dnia: trzy dni przed terminem składania ofert - do dnia 06.10.2003r.

Wadium może być wnoszone ponadto w:

  • obligacjach państwowych,

  • papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu giełdowego,

  • listach gwarancyjnych,

  • wekslach,

zdeponowane w oryginale w kasie Urzędu Miejskiego, nie później niż do dnia 06.10.2003r.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 09.10.2003r. o godz. 11.00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1 w pok. nr 130.

Specyfikacja przedmiotu sprzedaży wraz z warunkami umowy jest do pobrania w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1, w pok. nr 261.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 23-09-2003 08:10:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 23-09-2003
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 23-09-2003 08:10:56