Zarządzenie Nr 637/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 lutego 2006r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacyjnego, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pyrzycach.


Zarządzenie Nr 637/06

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 15 lutego 2006r.

w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacyjnego, Szkoły Podstawowej

Nr 2 w Pyrzycach.

Na podstawie § 1pkt 8 uchwały nr XXXII/371/01 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Miejskiego i Burmistrza Miasta i Gminy do wykonywania niektórych zadań wynikających z ustawy Karta Nauczyciela, w związku z przedstawionym aneksem do arkusza organizacyjnego, zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdzam aneks nr 5 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2005/2006 Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pyrzycach stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pyrzycach oraz kierownikowi Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Urzędu Miejskiego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Załączniki do pobrania

1 637.21.02.2006.pdf (PDF, 48KB) 2006-02-23 07:59:08 115 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 23-02-2006 07:59:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 23-02-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 23-02-2006 07:59:08