Marzec

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie Nr 660/2006 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 marca 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006 2006-04-28 14:07:26
Zarządzenie Nr 659/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 marca 2006r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006 2006-04-13 09:14:43
Zarządzenie Nr 658/2006 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 marca 2006r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu ograniczonego na dzierżawę gruntu pod ogródek gastronomiczny w ramach kiermaszu handlowego 2006-04-13 09:09:16
ZARZĄDZENIE NR 657/2006 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 28 marca 2006r. w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu i przyjęcia regulaminu 2006-04-13 08:34:44
Zarządzenie Nr 656/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 marca 2006r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu Nr 5 do arkusza organizacyjnego, Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach. 2006-04-13 08:31:40
ZARZĄDZENIE NR 655 /06 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 28 marca 2006r. w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu i przyjęcia regulaminu 2006-04-13 08:29:26
Zarządzenie Nr 654/2006 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 marca 2006r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wyłączność 2006-04-13 08:27:22
Zarządzenie Nr 653/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2006-04-13 08:25:06
Zarządzenie nr 652/2006 B u r m i s t r z a P y r z y c z dnia 27 marca 2006 roku w sprawie zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy kupnie lokalu komunalnego 2006-04-13 08:22:10
Zarządzenie Nr 651/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 marca 2006 w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu 2006-04-13 08:20:23
Zarządzenie Nr 650/2006 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie układu wykonawczego do budżetu gminy na rok 2006 2006-04-13 08:04:05
Zarządzenie Nr 649/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 marca 2006r w sprawie zmiany składu Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2006-04-12 13:15:53
Zarządzenie Nr 648/2006 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie ustanowienia opłaty za dzierżawę gruntu pod działalność handlową na Kiermaszu Handlowym w Pyrzycach poza ogródkiem gastronom 2006-04-12 11:23:37
Zarządzenie Nr 647/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 marca 2006roku w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2006-04-12 11:23:01
Zarządzenie Nr 646/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie 2006-04-12 11:22:30
Zarządzenie Nr 645/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 marca 2006 r. w sprawie:.przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego 2006-04-12 11:21:48
Zarządzenie Nr 644/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 marca 2006roku w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2006-04-12 11:19:54
ZARZĄDZENIE NR 643/06 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 07 marca 2006r. w sprawie kontroli wybranych wydatków w roku 2004 Ludowego Zespołu Sportowego SĘP Brzesko 2006-04-12 11:19:27
Zarządzenie Nr 642/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 06 marca 2006 roku w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2006-04-12 11:18:18
Zarządzenie nr 641/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 06 marca 2006 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki alkoholowej 2006-04-12 08:08:13
Zarządzenie nr 640/2006 Burmistrza Pyrzyc z dnia 01. marca 2006 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli 2006-04-12 08:05:58