Zarządzenie nr 640/2006 Burmistrza Pyrzyc z dnia 01. marca 2006 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli


Zarządzenie nr 640/2006

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 01. marca 2006 r.

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli oraz maksymalnych kwot dofinansowania opłat z tym związanych w Gminie Pyrzyce w 2006 roku

Na podstawie § 2 ust. 2 oraz § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustalam plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w 2006 roku zgodnie z załącznikiem do niniejszej zarządzenia.

§ 2.

  1. Ustalam maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli do 50 % kosztu tej opłaty i nie więcej niż 1.200 zł. w roku budżetowym.

  1. Rozpatrując podania o dofinansowywanie opłat, o których mowa w pkt. 1 w pierwszej kolejności należy uwzględniać wnioski nauczycieli ubiegających się o dofinansowanie do:

    • studiów podyplomowych lub kursów z zakresu zarządzania oświatą nadających kwalifikacje w sposób określony w przepisach w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

    • studiów nadających uprawnienia do nauczania: języków obcych, języka polskiego, matematyki, przyrody oraz w specjalności: pedagog, logopeda, psycholog jak również studiów magisterskich i doktoranckich w zakresie nauczanego przedmiotu.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Urzędu Miejskiego oraz dyrektorom szkół i przedszkoli Gminy Pyrzyce.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Załączniki do pobrania

1 za_.do_zarz.nr.640.2006.doc (DOC, 46KB) 2006-04-12 08:05:58 106 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 12-04-2006 08:05:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 12-04-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 12-04-2006 08:05:58