ZARZĄDZENIE NR 643/06 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 07 marca 2006r. w sprawie kontroli wybranych wydatków w roku 2004 Ludowego Zespołu Sportowego SĘP Brzesko


ZARZĄDZENIE NR 643/06

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 07 marca 2006r.

w sprawie kontroli wybranych wydatków w roku 2004 Ludowego Zespołu Sportowego SĘP Brzesko

Działając na podstawie § 7 ust. 1 w oparciu o § 5 ust. 1 umowy nr OKKFiS 6/04 zawartej pomiędzy Gminą Pyrzyce, a Ludowym Zespołem Sportowym „Sęp” w Brzesku w dniu 12 marca 2004 r. w sprawie: zlecenia zadania własnego Gminy z zakresu zaspakajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w dziedzinie kultury fizycznej w celu zweryfikowania przedłożonego Urzędowi Miejskiemu w Pyrzycach rozliczenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu Gminy Pyrzyce w okresie 01 styczeń do 31 grudnia 2004 roku zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeprowadzenie w terminie 07-14 marca 2006 r. kontroli wydatków dokonanych przez Ludowy Zespół Sportowy SĘP Brzesko ze środków przekazanych w roku 2004 przez Gminę Pyrzyce oraz poprawności przedłożonego rozliczenia.

§ 2. Do przeprowadzenia kontroli upoważniam zespół w składzie: Waldemar Gredka, Ewa Sikora i Elżbieta Maćkiewicz.

§ 3. Protokół końcowy z przeprowadzonej kontroli zespół przedłoży Burmistrzowi Pyrzyc w terminie do dnia 14 marca 2006r.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ PYRZYC

Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 12-04-2006 11:19:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 12-04-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 12-04-2006 11:19:27