Zarządzenie Nr 644/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 marca 2006roku w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego


Zarządzenie Nr 644/06

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 08 marca 2006roku

w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego

Na podstawie art.47 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych

(Dz.U. Nr 249, poz.2104) w związku z art.4 ust.5 ustawy z dnia 29 września 1994r.

o rachunkowości (Dz.U z 2002r. Nr 76, poz.694 z późn.zm.) zarządzam:

§ 1. Przeprowadzenie zdawczo-odbiorczego spisu inwentaryzacyjnego

Urząd Miejski w Pyrzycach - Kasa

w zakresie: środki pieniężne w kasie

osoba odpowiedzialna materialnie - Adela Chmiel - zdająca

Grażyna Owczarzak - przyjmująca

§ 2. Spis przeprowadzony zostanie w terminie od 08 marca 2006 roku

do 08 marca 2006 roku

§ 3.1. Do przeprowadzenia spisu powołuję komisję,

zespół spisowy w składzie:

a/ Maria Kozłowska - przewodnicząca zespołu

b/ Jan Marszałek - członek

c/ Danuta Ostrowska - członek

        1. Osoby powołane w skład zespołu spisowego zobowiązane są do

przeprowadzenia czynności spisowych zgodnie z obowiązującymi

przepisami prawa

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się sekretarzowi Gminy, skarbnikowi Gminy

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 12-04-2006 11:19:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 12-04-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 12-04-2006 11:19:54