I N F O R M A C J A Burmistrza Miasta i Gminy


                                           I N F O R M A C J A

Burmistrza Miasta i Gminy

w Pyrzycach

z dnia 1 października 2003 roku.

Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( D. U. z 2000r., nr 46, poz. 543, z 2001r., nr 129, poz.1447, nr 154, poz.1800, z 2002r., nr 25, poz.253 ze zm.),Burmistrz Miasta i Gminy w Pyrzycach podaje do publicznej wiadomości informacje w sprawie wywieszenia wykazów ogłoszeń dotyczących:

  1. sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 4 położonego w Pyrzycach przy ul. Młodych Techników 3 w drodze przetargu nieograniczonego ,

  2. udziału 19/100 w gruncie stanowiącym działkę o nr 225 położoną w obrębie wsi Turze i udział 22/100 w budynku mieszkalnym oznaczonym numerem 27 obręb Turze w drodze przetargu ograniczonego do najemcy.

Ogłoszenia zostały wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego na okres 21 dni.

 

                                                   Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                 Pyrzyce

                                                     mgr Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 02-10-2003 12:13:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 02-10-2003
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 02-10-2003 12:13:24