Zarządzenie Nr 648/2006 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie ustanowienia opłaty za dzierżawę gruntu pod działalność handlową na Kiermaszu Handlowym w Pyrzycach poza ogródkiem gastronom


Zarządzenie Nr 648/2006

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 13 marca 2006 r.

w sprawie ustanowienia opłaty za dzierżawę gruntu pod działalność handlową na Kiermaszu Handlowym w Pyrzycach poza ogródkiem gastronomicznym.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006r. Nr 17, 128) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki opłaty za dzierżawę gruntu pod działalność na wyznaczonym do tego celu terenie Kiermaszu Handlowego w Pyrzycach w dniach 25-28 maja 2006r. zgodnie z planem Kiermaszu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia:

  1. 25 zł (netto) za m2 zajętej powierzchni, bez prawa sprzedaży alkoholu w tym piwa;

  1. 18 zł. za m2 (netto) pod urządzenia rekreacyjne dla dzieci;

  1. 12 zł. (netto) dzienne od urządzenia zabawowego poruszającego się po terenie Kiermaszu;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Urzędu Miejskiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy Urzędu Miejskiego.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 12-04-2006 11:23:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 12-04-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 12-04-2006 11:23:37