Zarządzenie Nr 649/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 marca 2006r w sprawie zmiany składu Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach


Zarządzenie Nr 649/06

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 14 marca 2006r

w sprawie zmiany składu Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach

Na podstawie art.26 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości /Dz.U. z 2002r.Nr.76 poz.694 zmiany : Dz.U.z 2003 r. Nr.60 poz.535, Nr 124 poz.1152, Nr. 229 poz.2276; Dz.U.z 2004r. Nr.96 poz.959, Nr.146, poz.1546, Nr.145 poz.1535, Nr.213 poz.2155; Dz.U.z 2005r. Nr.10 poz.66;Dz.U.184 poz.1539/, w związku z § 13 instrukcji inwentaryzacyjnej, wprowadzonej zrządzeniem 404/2005 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 maja 2005r.Postanawiam, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 460/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 sierpnia 2005 roku w sprawie powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej §1, pkt.2 otrzymuje brzmienie:

2. Aleksandra Wszoła Z-ca Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej

§ 2

Zarządzenie wchodzi wżycie z dniem podjęcia

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 12-04-2006 13:15:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 12-04-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 12-04-2006 13:15:53