Zarządzenie Nr 650/2006 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie układu wykonawczego do budżetu gminy na rok 2006


Zarządzenie Nr 650/2006

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 14 marca 2006 r.

w sprawie układu wykonawczego do budżetu gminy na rok 2006

Na podstawie art. 186 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 /-zarządzam co następuje:

§1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2006 w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach.

1.Dochody ogółem zał. Nr 1 i 2 w wysokości 29 736 257zł

z tego:

  1. dochody związane z realizacją zadań własnych

zgodnie z zał. Nr 3 i 4, w wysokości 25 424 108zł

  1. dochody związane z realizacją zadań

zleconych zgodnie z zał. Nr 5, w wysokości 4 291 240zł

  1. dochody związane z realizacją zadań

wspólnych realizowanych w drodze umów

lub porozumień z j.s.t zgodnie z zał. Nr 6 w wysokości 20 909zł

§2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2006 w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach.

1. Wydatki ogółem zał. Nr 7 i 8, w wysokości 34 362 330zł

z tego:

  1. wydatki związane z realizacją zadań własnych

zgodnie z zał. Nr 9 i 10, w wysokości 30 071 090zł

w tym:

  • wydatki budżetu związane z realizacją zadań

wspólnych realizowanych w drodze umów lub

porozumień z jednostkami samorządu

terytorialnego zał. Nr 11 - 1 600zł

  1. wydatki związane z realizacją zadań

zleconych zgodnie z zał. Nr 12, w wysokości 4 291 240zł

§3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t zgodnie z zał.Nr. 13 w wysokości 63 000zł

§4. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od

1 stycznia 2006r.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU GMINY PYRZYCE NA NA ROK 2006

w załączniku poniżej

 

Załączniki do pobrania

1 za__czniki_do_zarz_dzenia_nr_650._zdnia_14.03.2006r.rar (RAR, 40KB) 2006-04-13 08:04:05 119 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 13-04-2006 08:04:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 13-04-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 13-04-2006 08:04:05