Zarządzenie Nr 656/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 marca 2006r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu Nr 5 do arkusza organizacyjnego, Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach.


Urząd Miejski Pyrzyce

Wydział Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu

74-200 Pyrzyce tel. (091) 570-49-24

 

Zarządzenie Nr 656/06

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 28 marca 2006r.

w sprawie: zatwierdzenia aneksu Nr 5 do arkusza organizacyjnego,

Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach.

Na podstawie § 1pkt uchwały nr XXXII/371/01 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Miejskiego i Burmistrza Miasta i Gminy do wykonywania niektórych zadań wynikających z ustawy Karta Nauczyciela, w związku z przedstawionym aneksem do arkusza organizacyjnego, zarządzam co następuje:

§ 1

Zatwierdzam aneks nr 5 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2005/2006 Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach oraz Kierownikowi Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Urzędu Miejskiego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 13-04-2006 08:31:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 13-04-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 13-04-2006 08:31:40