Kwiecień

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
ZARZĄDZENIE Nr 678/2006 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko inspektora Urzędu Miejskiego w Pyrzycach w Wydziale Rozwoju Gminy. 2006-05-09 07:50:52
ZARZĄDZENIE Nr 677/2006 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie ogłoszenia drugiego naboru na wolne stanowisko inspektora kontroli wewnętrznej Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2006-05-09 07:49:54
Zarządzenie Nr 676 /2006 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006 2006-04-28 14:17:36
Zarządzenie Nr 675 /06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006 2006-04-28 14:16:09
Zarządzenie Nr 674/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 kwietnia 2006r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2006 2006-04-28 14:11:11
Zarządzenie Nr 673/2006 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 kwietnia 2006r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego 2006-04-26 08:59:41
Zarządzenie Nr 672/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego 2006-04-14 07:30:31
Zarządzenie Nr 671/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12.04.2006 r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie 2006-04-14 07:30:04
Zarządzenie Nr 670/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12.04.2006 r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie 2006-04-14 07:29:37
Zarządzenie Nr 669/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 kwietnia 2006r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego 2006-04-14 07:29:05
Zarządzenie Nr 668/2006 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 kwietnia 2006r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego na zakup 2006-04-14 07:28:33
Zarządzenie nr 667 /2006 Burmistrz Pyrzyc z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania w Pyrzycach Komisji Organizacyjnej XII Ogólnopolskiego Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2006 2006-04-13 11:26:03
Zarządzenie Nr 666 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10-04-2006 w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i oprog 2006-04-13 11:25:02
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 665/2006 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 kwietnia 2006 w sprawie ogłoszenia II przetargu i przyjęcia regulaminu 2006-04-13 11:24:28
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 664/2006 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 kwietnia 2006 w sprawie ogłoszenia II przetargu i przyjęcia regulaminu 2006-04-13 11:23:54
ZARZĄDZENIE Nr 663 /2006 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 07 kwietnia 2006r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko inspektora kontroli wewnętrznej Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2006-04-13 11:18:18
Zarządzenie nr 662/2006 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 06 kwietnia 2006 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznych w 2006 roku w zakresie upowszechniania kultury 2006-04-13 10:40:56
Zarządzenie Nr 661/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 03 kwietnia 2006 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2006-04-13 10:37:40