Zarządzenie Nr 675 /06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006


Zarządzenie Nr 675 /06

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 28 kwietnia 2006r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2 104 )- zarządzam co następuje :

§1.Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 15 000zł

z tego:

- dotacje celowe na zadania własne o kwotę 15 000zł

w tym:

Dział 852 Pomoc Społeczna -OPS o kwotę 15 000zł

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej o kwotę 15 000zł

§2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin o kwotę 15 000zł

§2.Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 15 000zł

z tego:

- wydatki na zadania własne o kwotę 15 000zł

w tym:

Dział 852 Pomoc Społeczna - OPS o kwotę 15 000zł

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej o kwotę 15 000zł

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 15 000zł

§3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

Dochody ogółem 30 518 572zł

- dochody na zadania własne 25 503 332zł

- dotacje celowe na zadania zlecone 5 015 240zł

Wydatki ogółem 35 144 645zł

- wydatki na zadania własne 30 129 405zł

- wydatki na zadania zlecone 5 015 240zł

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 28-04-2006 14:16:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 28-04-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 28-04-2006 14:16:09