Zarządzenie Nr 676 /2006 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006


Zarządzenie Nr 676 /2006

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 28 kwietnia 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006

Na podstawie § 22 uchwały Nr XLVII/392/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 lutego 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006 - zarządzam co następuje:

§1.Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy o kwotę 26 000zł

z tego:

- zadania własne o kwotę 26 000zł

w tym:

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

Przeciwpożarowa - Urząd Miejski o kwotę 2 000zł

rozdział 75414 Obrona cywilna o kwotę 2 000zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 000zł

Dział 852 Opieka Społeczna - OPS o kwotę 24 000zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność o kwotę 24 000zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 24 000zł

§2.Zwiększa się wydatki w budżecie gminy o kwotę 26 000zł

z tego:

- zadania własne o kwotę 26 000zł

w tym:

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa o kwotę 2 000zł

rozdział 75414 Obrona cywilna o kwotę 2 000zł

§6060 wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 2 000zł

Dział 852 Opieka Społeczna - OPS o kwotę 24 000zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność o kwotę 24 000zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 24 000zł

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 28-04-2006 14:17:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 28-04-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 28-04-2006 14:17:36