Maj

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie Nr 694 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31.05.2006 r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Młyny. 2006-07-19 12:34:32
Zarządzenie Nr 693 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31.05.2006 r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Turze. 2006-07-19 12:34:04
Zarządzenie Nr 692/2006 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 maja 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006 2006-07-19 12:30:47
Zarządzenie Nr 691/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 maja 2006r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006 2006-07-19 12:29:02
Zarządzenie Nr 690/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 maja 2006r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Żabowie na rok szkolny 2005/2006. 2006-07-19 12:24:35
ZARZĄDZENIE Nr 689/2006 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 18 maja 2006r. w sprawie ogłoszenia drugiego naboru na wolne stanowisko specjalisty w Wydziale Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2006-05-22 14:20:12
ZARZĄDZENIE NR 688/2006 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 17 maja 2006r. w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu. 2006-05-18 14:18:50
ZARZĄDZENIE Nr 687/ 2006 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 17 maja 2006r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko strażnika miejskiego w strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2006-05-17 11:37:56
Zarządzenie nr 686/2006 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 maja 2006 roku w sprawie zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy kupnie lokalu komunalnego 2006-05-17 11:37:10
ZARZĄDZENIE NR 685 /2006 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 11 maja 2006r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Pyrzyc nr 680/2006 roku z dnia 2 maja 2006 roku dotyczącego ogłoszenia przetargu 2006-05-17 11:36:41
ZARZĄDZENIE Nr 684/2006 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 maja 2006r. w sprawie powołania biegłego do pracy w Komisji Przetargowej. 2006-05-10 10:42:28
Zarządzenie Nr 683/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 maja 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu „Najładniejsze otoczenie - 2006” 2006-05-09 08:36:24
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 682/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 04 maja 2006 w sprawie ogłoszenia II przetargu i przyjęcia regulaminu 2006-05-09 08:35:50
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 681/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 2 maja 2006 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu działki niezabudowanej numer 105, położonej w obrębie 8 miasta Pyrzyce 2006-05-09 08:35:21
ZARZĄDZENIE NR 680 /2006 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 2 maja 2006r. w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu 2006-05-09 07:56:45
ZARZĄDZENIE NR 679 /06 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 2 maja 2006r. w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu 2006-05-09 07:55:23