ZARZĄDZENIE Nr 684/2006 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 maja 2006r. w sprawie powołania biegłego do pracy w Komisji Przetargowej.


ZARZĄDZENIE Nr 684/2006

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 10 maja 2006r.

w sprawie powołania biegłego do pracy w Komisji Przetargowej.

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) zarządza co następuje:

§ 1.

Powołuję Panią Małgorzatę Nadolską do pełnienia funkcji biegłego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

Ubezpieczenie majątku Gminy Pyrzyce na okres 0d 01.06.2006r. - 31.05.2009r.

§ 2.

Zadaniem biegłego jest udział, z głosem doradczym w pracach Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem Burmistrza Pyrzyc Nr 255/2004 z dnia 29 czerwca 2004r.

§ 3.

Czynności, o których mowa w § 2 będą pełnione przez biegłego do zakończenia prac w postępowaniu o udzielenie wyżej wymienionego zamówienia publicznego.

§ 4.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 10-05-2006 10:42:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 10-05-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 10-05-2006 10:42:28