Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr V/32/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2011-03-11 13:23:25
Uchwała Nr V/31/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Pyrzyce na lata 2011 - 2015 2011-03-11 13:22:41
Uchwała Nr XXIV/195/08 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 marca 2008r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gminie Pyrzyce na lata 2008-2015 2008-07-09 10:47:51
Uchwała Nr XLV/373/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pyrzyce do roku 2015 2006-03-02 08:53:23
Uchwała Nr XXXIII/254/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe 2006-03-02 08:47:34
UCHWAŁA.Nr XXXIII/253/05 RADY MIEJSKIEJ W PYRZYCACH z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, dzieci młodszych do 6 lat 2006-03-02 08:42:54
UCHWAŁA NR XXVI/161/04 RADY MIEJSKIEJ W PYRZYCACH z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2006-03-02 08:37:55