„DZIECIAKI SPRZĄTAJĄ ŚWIAT” PROGRAM EKOLOGICZNY DO AKCJI SPRZĄTANIE ŚWIATA 2004.


„DZIECIAKI SPRZĄTAJĄ ŚWIAT”

PROGRAM EKOLOGICZNY

DO AKCJI SPRZĄTANIE ŚWIATA 2004.

CELE EDUKACYJNE:

 • Nauka prawidłowego proekologicznego zachowania.

 • Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska.

ZADANIA SZKOŁY:

 1. Ukazanie zależności stanu środowiska od działalności człowieka.

 2. Ukazanie mechanizmów i skutków niepożądanych zmian.

TREŚCI:

 1. Wpływ codziennych czynności i zachowań w domu, szkole, miejscu pracy i zabawy na stan środowiska naturalnego.

 2. Rozważanie własnego zachowania i podjecie proekologicznych zachowań.

 3. Przykłady miejsc (w najbliższej okolicy) w których obserwuje się pozytywne i negatywne zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym.

OSIĘGNIĘCIA:

 1. Prowadzenie obserwacji najbliższego otoczenia.

 2. Wskazanie pozytywnych i negatywnych aspektów ingerencji człowieka w środowisko.

CELE OGÓLNE:

Program realizowany jest po to, aby uczeń:

 • dostrzegał piękno przyrody

 • zachowywał się właściwie i zgodnie z zasadami ekologicznego

i kulturalnego zachowania wobec przyrody

 • wykazywał wrażliwość na problemy środowiska przyrodniczego

 • podejmował działania na rzecz poprawy stanu środowiska, proponując je i zachęcając innych do współpracy (kolegów, rodzeństwo, rodziców, sąsiadów)

 • oceniał wpływ własnego życia i swojej rodziny na środowisko

 • wskazywał przykłady pozytywnego i negatywnego działania zachodzące w środowisku

OCZEKIWANIA OSIĄGNIECIA:

Uczeń po realizacji programu powinien umieć:

 • dbać o piękno przyrody

 • podejmować działania na rzecz ochrony przyrody i poprawy stanu środowiska

 • segregować śmieci

 • uzasadniać konieczności zmniejszania ilości i objętości odpadów

 • oceniać działalność człowieka jako korzystną lub niekorzystną

dla środowiska

 • uzasadniać konieczność ochrony przyrody i dbania o środowisko

FORMY EWALUACJI:

 • obserwacja działań i postaw akcji sprzątanie świata

 • praktyczny sprawdzian umiejętności proekologicznych (sprawozdanie z akcji)

 • pisemne opinie uczestników programu na temat jego atrakcyjności

i skuteczności (opinie uczniów i nauczycieli)

PROGRAM DZIAŁAŃ:

I. WRAŻLIWOŚĆ EKOLOGICZNA

1.TEATRZYK - nauka prawidłowego zachowania

HASŁO: „ Szanse i zagrożenia dla przyrody”

Każda klasa w ciągu 20 min. ma za zadanie przygotować krótką inscenizację pod hasłem: : „Szanse i zagrożenia dla przyrody”

np. szanuj zieleń

oszczędzaj wodę

dzikie wysypisko śmieci

pożar

wycinanie lasów

katastrofa ekologiczna

Klasy prezentują inscenizacje, a następnie wyciągane są wnioski. Zabawę można potraktować w formie konkursu ocenianego w dwóch kategoriach (klasy młodsze I-III i klasy starsze IV-VI)

II. UMIEJETNOŚCI EKOLOGICZNE:

1. SLALOM EKOLOGICZNY: nauka segregacji śmieci:

Każda klasa wybierze 9 przedstawicieli najlepszych sportowców. Zabawa polega na zebraniu i segregacji śmieci (3 butelki plastikowe, 3 puszki, 3 gazety). Każdy gracz w czasie biegu slalomem może tylko jeden raz schylić się i podnieść tylko jeden śmieć, a następnie wrzucić go do odpowiedniego pojemnika. Liczymy łączny czas całej drużyny (błąd to 5s karnych doliczany do czasu).

Na konie rozdajemy nagrody dla wszystkich uczestników zabawy np. lizaki. Jeżeli zabawę potraktujemy w formie konkursu oceniamy łącznie teatrzyk i slalom ekologiczny i nagradzamy zwycięzców także lizakami.

2. DYSKUSJA „BURZA MÓZGÓW”: uczniowie wymieniają przykłady pozytywnej działalność człowieka na środowisko z najbliższego otoczenia (każdy dobry przykład może być nagrodzony np. lizakiem)

3. Następnie wspólnie sprzątamy teren wokół szkoły podejmując próbę segregacji śmieci. Po zakończeniu akcji zachęcamy uczniów by wspólnie z rodzicami podjęli podobne działania.

Przygotowała: Urszula Sterna.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 27-01-2005 12:19:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 27-01-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 27-01-2005 12:19:03