PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ „PRZYJACIEL PLANETY ZIEMIA”.