PROGRAM EDUKACJI PROZDROWOTNEJ „SAMO ZDROWIE”.


Urszula Sterna

Nauczycielka przyrody w Szkole Podstawowej w Okunicy.

PROGRAM EDUKACJI PROZDROWOTNEJ

„SAMO ZDROWIE”.

Blok tematyczny:

Szczegółowe cele edukacyjne-uczeń:

Zakres treści:

Procedury osiągnięć celów:

Odpowiedzialny:

1.Odżywianie

na zdrowie!

-zna źródła pochodzenia pokarmów,

-potrafi wymienić podstawowe składniki odżywcze,

-rozróżnia substancje organiczne i nieorganiczne,

-zna znaczenie grup składników odżywczych,

-rozumie dlaczego nie należy jeść dużych ilości cukrów, tłuszczów i posiłków „fast food”,

-wie jak należy się właściwie odżywiać, zna naturalne źródła witamin i ich znaczenie

-rozumie konieczność spożywania urozmaiconego pokarmu,

-zna składniki budujące ciało człowieka,

-wyjaśnia pojęcia: wegetarianizm, awitaminoza,

-opisuje drogę pokarmu w organiźmie człowieka i jego przemiany,

-potrafi wyjaśnić czym się różni trawienie mechaniczne od chemicznego,

-zna pojęcie: enzym, kaloria,

-pokarm pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,

-podstawowe składniki odżywcze,

-klasyfikacja pokarmów do podstawowych grup składników

odżywczych,

-znaczenie składników odżywczych,

-zagrożenia chorobowe związane

z nadmiarem spożywania różnych pokarmów,

-zasady właściwego odżywiania,

-naturalne źródła witamin,

-składniki budujące ciało człowieka,

-pojęcia: wegetarianizm, awitaminoza,

-wędrówka pokarmu i jego przemiany w organiźmie człowieka,

-trawienie mechaniczne i chemiczne,

-pojęcia: enzym, kaloria,

-udział w II edycji międzyszkolnego

konkurs promującego zdrowie organizowanym w SP Okunica,

-konkurs na hasło i przebranie promujące zdrowie,

-pogadanka na temat zagrożeń spowodowanych niewłaściwym odżywianiem,

-konkurs plastyczny na plakat promujący zdrowie,

-dyskusja na temat zdrowego odżywiania,

-nauczyciel przyrody kl.4

-wychowawcy,

-pielęgniarka,

2.Zdrowy styl życia.

-zna i stosuje zasady prawidłowego odżywiania,

-rozumie pojęcie „zdrowa żywność”,

-potrafi przygotować zdrowy

i estetyczny posiłek oraz nakryć

do stołu,

-rozumie czego nie należy robić podczas jedzenia,

-potrafi odszukać na opakowaniu produktów spożywczych informacji o terminie ważności oraz o użytych sztucznych dodatkach, a także rozumie ich szkodliwość dla zdrowia człowieka,

-wie jak organizm wykorzystuje pokarm,

-wyjaśnia w jakich sytuacjach wzrasta zapotrzebowanie na pokarm i tlen,

-podaje przykłady zawodów które wymagają dużego wysiłku fizycznego,

-planuje poprawnie dzień

-odróżnia aktywny wypoczynek od biernego,

-zna i stosuje zasady i reguły poprawnego planowania dnia,

-rozumie konieczność higieny osobistej

i aktywnego wypoczynku,

-konstruuje plan dnia wakacyjnego i szkolnego,

-kształtuje odpowiednie postawy i zachowania,

-zasady prawidłowego odżywiania,

-pojęcie „zdrowa żywność”,

-zdrowy i estetyczny posiłek,

-złe nawyki podczas jedzenia,

-dodatki do żywności:

barwniki, aromaty, środki konserwujące,

( symbol E),

-wykorzystanie pokarmu przez organizm,

-sytuacje w jakich wzrasta zapotrzebowanie na pokarm i tlen,

-przykłady zawodów które wymagają dużego wysiłku fizycznego,

-właściwy plan dnia,

-zasady i reguły poprawnego planowania dnia,

-higiena osobista,

-aktywny i bierny wypoczynek,

-plan dnia wakacyjnego

i szkolnego,

udział w gminnym konkursie promującym zdrowie,

-udział w grach i zabawach zdrowotnych podczas ferii zimowych, wakacji, oraz na zajęciach świetlicowych,

-zajęcia praktyczne „Jak przygotować zdrowy i estetyczny posiłek, oraz jak zachować się przy stole?”,

-klasowy konkurs na piękne nakrycie do stołu i podanie zdrowych i kolorowych kanapek lub surówki,

-aktywny udział w festynie rodzinnym,

-udział w wycieczkach, rajdach rowerowych i pieszych,

-przygotowanie poprawnego planu dnia dla ucznia,

-przygotowanie zdrowego i pożywnego jadłospisu dla ucznia,

-giełda pomysłów na zdrowy i aktywny wypoczynek,

-analiza produktów spożywczych,

-właściwe postawy i zachowania kształtujące zdrowy styl życia,

-nauczyciel przyrody kl.4

-wychowawcy

3.Choroby

3A. Choroby, którymi można się zarazić.

- zna definicje choroby i podstawowe

choroby wieku dziecięcego,

- potrafi wymienić czynniki sprzyjające zakażeniu,

- wymienia drogi przenoszenia zakażeń,

- rozumie na czym polega zakażenie drobnoustrojami chorobotwórczymi,

- podaje przyczyny i objawy zatruć pokarmowych i odzwierzęcych,

- zna choroby pasożytnicze człowieka i odzwierzęce,

- wymienia sposoby ustrzeżenia się od chorób pasożytniczych i odzwierzęcych,

- zna pojęcia: gorączka, diagnoza, antybiotyk,

- podaje przykłady znaczenia drobnoustrojów,

- kształtuje odpowiednie postawy i zachowania.

- definicje choroby i podstawowe choroby wieku dziecięcego,

- rodzaje drobnoustrojów bakterie i wirusy,

- czynniki sprzyjające zakażeniu,

- drogi przenoszenia zakażeń,

- objawy zakażenia,

przyczyny i objawy zatruć pokarmowych,

- sposoby ustrzeżenia się od chorób pasożytczniczych i odzwierzęcych,

- pojęcia: gorączka, diagnoza, antybiotyk,

- znaczenie pozytywne i negatywne drobnoustrojów,

- właściwe postawy i zachowania, aby zapobiec chorobom,

- pogadanka i dyskusje na temat „Czynników sprzyjających zakażeniu oraz dróg, przenoszenia zakażeń” oraz „Jak się właściwie zachować wobec chorego kolegi, lub członka rodziny?”.

- ustalenie zasad zachowania w kontaktach ze zwierzętami

- nauczyciel przyrody kl.4

-wychowawcy,

-pielęgniarka,

3B. Choroby wrodzone.

- zna pojęcie: choroba wrodzona

- potrafi wymienić choroby wrodzone

- podaje przyczyny chorób niezakaźnych

- zna pojęcie alergia

- wie na czym polega alergia i jak się leczy

- zna objawy alergii

- pojęcie: choroba wrodzona

- przykłady chorób wrodzonych

- przyczyny chorób niezakaźnych

- pojęcie alergia

- przyczyny i sposób leczenia alergii

- objawy alergii

- rozbudzanie wrażliwości na problemy i potrzeby chorych

- kształtowanie właściwych zachowań i postaw w stosunku do ludzi chorych

- nauczyciel przyrody kl.4

-wychowawcy,

-pielęgniarka,

3C. Niepełnosprawni są wśród nas.

- wyjaśnia na czym polega niepełnosprawność

- rozumie potrzeby pomocy osobom niepełnosprawnym

- podaje przyczyny niepełnosprawności

- zna piktogramy umieszczone w miejscach, w których zastosowano specjalne udogodnienia dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

- wrażliwość na potrzeby osób niepełnosprawnych

- przyczyny niepełnosprawności

- znajomość piktogramów

- integracja z dziećmi niepełnosprawnymi fizycznie i psychicznie (wspólne gry i zabawy, konkursy i wycieczki)

- giełda pomysłów jak pokonać bariery architektoniczne

- nauczyciel przyrody kl.4

-wychowawcy,

-pielęgniarka,

4. Nałogi groźne dla zdrowia i życia.

- wie jaka rolę pełni układ nerwowy

- odróżnia dobre sposoby doskonalenia sprawności umysłu i ciała od złych

- rozumie dlaczego spożywanie alkoholu, narkotyków i palenie papierosów jest szkodliwe, a nawet groźne

- potrafi wymienić zaburzenia w pracy org. spowodowane spożywaniem alkoholu, narkotyków i paleniem papierosów

- dowodzi, że alkoholizm i narkomania to choroby społeczne

- rola układu nerwowego

- dobre sposoby doskonalenia sprawności umysłu i ciała

- szkodliwość spożywania alkoholu, narkotyków, palenia papierosów

- zaburzenia w pracy organizmu spowodowane spożywaniem alkoholu, narkotyków i palenia papierosów

- choroby społeczne

- promowanie doskonalenia sprawności ciała i umysłu przez naukę i pracę

- konkurs plastyczny szkodliwość nałogów

- uświadomienie złożoności problemu choroby społecznej

5. Profilaktyka lepiej zapobiegać niż leczyć

- zna pojęcie odporności wrodzonej i nabytej

- wyjaśnia co kształtuje odporność

- wie co to jest epidemia i kwarantanna

- rozumie konieczność stosowania szczepień ochronnych

- wyjaśnia działanie przeciwciał odpornościowych

- dowodzi, że częsty kontakt z przyrodą jest korzystny dal zdrowia

- pojecie : odporność wrodzona i nabyta

- kształtowanie odporności

- pojęcie: epidemia i kwarantanna

- konieczność stosowania szczepień ochronnych

- działanie przeciwciał odpornościowych

- kontakt z przyrodą korzyścią dla zdrowia człowieka

- pogadanka z pielęgniarką szkolną

- czynne kształtowanie odporności organizmu

- dopilnowanie terminów szczepień ochronnych

- podkreślenie korzyści jakie niesie ze sobą kontakt z przyrodą dla zdrowia człowieka

6. Bądź bezpieczny

- wie gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie jego zdrowie może być zagrożone

- odróżnia zachowania ryzykowne dla zdrowia i życia od bezpiecznych zabaw

- potrafi się poruszać w mieście i poza miastem gdzie nie ma chodników

- pamięta o zasadach bezpiecznego wypoczynku

- potrafi udzielić pierwszej pomocy przy drobnych uszkodzeniach ciała typu skaleczenie, oparzenie, odmrożenie

- zna numery telefonów alarmowych i potrafi wezwać pomoc

- wie jak postępować w razie wypadku

- bezpieczne i niebezpieczne miejsca zabaw

- zachowanie ryzykowne i bezpieczne zabawy

- zasady poruszania się w mieście i poza miastem

- zasady bezpiecznego wypoczynku

- postępowanie w razie wypadku

- zasady pierwszej pomocy

- umiejętności wezwania pomocy

- przestrzeganie regulaminów i zasad bezpieczeństwa podczas gier i zabaw, wypoczynku i pracy

- pomysły na kształcące i rozwijające zabawy w bezpiecznych warunkach

- zajęcia w terenie, zasady bezpiecznego poruszania się po drogach

- zajęcia praktyczne „Jak udzielić pierwszej pomocy”

- zajęcia warsztatowe ”Jak postępować w razie wypadku?”

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 27-01-2005 12:28:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 27-01-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 27-01-2005 12:28:03