NAJWAŻNIEJSZE ZAŁOŻENIA PROGRAMU:


NAJWAŻNIEJSZE ZAŁOŻENIA PROGRAMU:

 • jest oparty na podstawach programowych

 • jego zasadnicza częścią jest zdrowy styl życia

 • odwołuje się do codziennych czynności i działań wpływających na zdrowie człowieka

 • rozbudza wrażliwość na problemy ludzi chorych i niepełnosprawnych

 • ma na celu integrację ludzi zdrowych i chorych

PROGRAM OBEJMUJE 6 BLOKÓW TEMATYCZNYCH:

 1. Odżywianie na zdrowie.

 2. Zdrowy styl życia.

 3. Choroby: A. Choroby, którymi można się zarazić.

B. Choroby wrodzone.

C. Niepełnosprawni są wśród nas.

D. Nałogi groźne dla zdrowia i życia.

 1. Profilaktyka- lepiej zapobiegać niż leczyć.

 2. Bądź bezpieczny.

Program powiązany jest z programem wychowawczym i programem przyrody w kl. 4.

Edukacja prozdrowotna zakłada następujące cele, treści i osiągnięcia.

Cele edukacyjne:

 1. Dostrzeganie wpływu codziennych zachowań i działań na zdrowie człowieka.

 2. Rozwijanie wrażliwości na problemy ludzi chorych i niepełnosprawnych.

 3. Integracja ludzi zdrowych i chorych.

Zadania szkoły:

 1. Ukazanie zależności stanu zdrowia człowieka od jego działań i zachowań.

 2. Ukazanie skutków niewłaściwego stylu życia.

Treści:

 1. Wpływ codziennych czynności i zachowań na zdrowie człowieka.

 2. Styl życia i jego wpływ na stan zdrowia człowieka.

 3. Choroby ich przyczyny i skutki.

 4. Profilaktyka, czyli lepiej zapobiegać niż leczyć.

 5. Zasady bezpieczeństwa w czasie nauki i zabawy, pracy i wypoczynku.

Osiągnięcia:

 1. Znajomość i stosowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa.

 2. Stosowanie w praktyce zasad zdrowego stylu życia.

 3. Wrażliwość na potrzeby i problemy ludzi chorych i niepełnosprawnych.

CELE OGÓLNE PROGRAMU:

Program realizowany jest po to, aby uczeń:

 • poznał składniki odżywcze i ich znaczenie dla organizmu

 • stosował zasady zdrowego i higienicznego trybu życia

 • znał przyczyny i skutki podstawowych chorób

 • rozumiał szkodliwość stosowania używek

 • stosował zasady bezpieczeństwa

 • odznaczał się wrażliwością na potrzeby i problemy ludzi chorych i niepełnosprawnych.

OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA:

Uczeń po realizacji programu powinien umieć:

 • wymienić pokarmy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego

 • wymienić podstawowe składniki odżywcze oraz uzasadnić ich znaczenie dla organizmu człowieka

 • klasyfikować pokarmy

 • znać zagrożenia chorobowe

 • znać i stosować zasady właściwego odżywiania

 • określać naturalne źródła witamin

 • wymienić składniki budujące ciało człowieka

 • przygotować zdrowy i estetycznie podany posiłek

 • znać i eliminować złe nawyki podczas jedzenia

 • podać przykłady sztucznych dodatków do żywności

 • znać i stosować zasady i reguły poprawnego planowania dnia

 • inicjować formy aktywnego wypoczynku

 • opracować poprawny plan dnia wakacyjnego oraz podczas roku szkolnego

 • dbać o higienę osobista

 • wymienić czynniki sprzyjające zakażeniu i drogi przenoszenia zakażeń

 • znać pozytywne i negatywne znaczenie drobnoustrojów

 • przyjąć właściwą postawę wobec ludzi chorych i niepełnosprawnych

 • umieć nieść pomoc i być wrażliwym na problemy i potrzeby chorych i niepełnosprawnych

 • znać i stosować dobre sposoby doskonalenia umysłu i ciała

 • uzasadnić szkodliwość używek alkoholu, narkotyków, papierosów

 • znać i stosować zasady bezpiecznej zabawy, nauki i pracy

 • poruszać się bezpiecznie w mieście i poza miastem

 • udzielić pierwszej pomocy w podstawowych urazach jak otwarcie, stłuczenie, skaleczenie

 • wezwać pomoc w razie potrzeby

 • inicjować i zachęcać do częstych kontaktów z przyrodą

FORMY EWALUACJI:

 • test- ankieta ewaluacyjna

 • prace praktyczne- procesy tworzenia i jego efekty

 • konkurs SAMO ZDROWIE- test oraz zadania teoretyczne i praktyczne

 • ocenianie (samoocena, oceny cząstkowe, nagradzanie każdej aktywności)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 27-01-2005 12:29:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 27-01-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 27-01-2005 12:29:02