REGULAMIN CZYTELNI


REGULAMIN CZYTELNI

PYRZYCKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Prawo i warunki korzystania

§ 1

Prawo do korzystania z czytelni mają wszyscy czytelnicy którzy ukończyli 15 rok życia. Czytelnikiem można zostać rejestrując siętylkko w czytelni.

§ 2

Czytelnik zobowiązany jest do okazania na żądanie bibliotekarza legitymacji szkolenj lub innego dowodu tożsamości z fotografią.

§ 3

Wierzchnie okrycie oraz teczkę (torbę, reklamówkę itp.) należy pozostawić w szatni lub w miejscu do tego wyznaczonym przez bibliotekarza.

§ 4

W czytelni obowiązuje cisza. Nie wolno palić papierosów, spożywać posiłków ani używać telefonów komórkowych.

Korzystanie ze zbiorów

§ 5

Czytelnia czynna jest :

Poniedziałek - piątek 10.45 - 18.30

Sobota 9.00 - 14.00

§ 6

W czytelni można korzystać z księgozbioru czytelni (podręcznego), z czasopism bieżących, książek i czasopism oprawnych znajdujących się w magazynie.

§ 7

Z przyniesionych ze sobą książek i czasopism własnych można korzystać po okazaniu ich dyżurnemu bibliotekarzowi.

§ 8

Otrzymane materiały czytelnik zwraca dyżurnemu bibliotekarzowi.

§ 9

Numery czasopism zdezaktualizowanych można wypożyczyć w wypożyczalni dla dorosłych przy ul. Zabytkowej 34.

§ 10

Dopuszcza się możliwość wypożyczenia książek ( nie dotyczy słowników i encyklopedii) na sobotę i niedziele za symboliczną złotówkę za egzemplarz. Zwrotu wypożyczonych książek czytelnik dokonuje w poniedziałek zaraz po otwarciu Biblioteki.

§ 11

Jeżeli czytelnik potrzebuje książek, których brak w zbiorach Biblioteki. Biblioteka może starać się o ich sprowadzenie z innych bibliotek krajowych i zagranicznych. Koszty sporwadzenia książek oraz inne opłaty z tym związane ponosi czytelnik.

Porady i informacje

§ 12

Czytelnik może zwrócić siędo bibliotekarza po informacje dotyczące :

  1. książek, układu księgozbioru, doboru lektury i zestawień literatury do interesujących go tematów, z wyłączeniem zestawów do prac dyplomowych

  2. wszelkich dziedzin wiedzy po złożeniu informacji do jakich celów usługa ma służyć

§ 13

Bibliotekarz w czytelni wykonuje usługi ksero, cennik usług jest wywieszony w czytelni.

Poszanowanie książek

§ 14

Czytelnik powinien starannie obchodzić się z książkami i czasopismami. Spostrzeżone uszkodzenia winien zgłaszać bibliotekarzowi.

Przypisy końcowe

§ 15

Nie stosując się do przepisów regulaminu można być na mocy decyzji bibliotekarza pozbawionym prawa do korzystania z czytelni w danym dniu a na mocy decyzji dyrektora może być pozbawiony prawa do korzystania w pewnym okresie lub w ogóle. Od decyzji dyrektora przysługuje prawo odwołania się do Burmistrza Miasta.

§ 16

Regulamin został wprowadzony do stosowania od dnia 01.09.2002 roku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 23-08-2004 11:03:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 23-08-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 23-08-2004 11:03:13