REGULAMIN WYPOŻYCZALNI KSIĄŻEK


REGULAMIN WYPOŻYCZALNI KSIĄŻEK

NAGRANYCH NA KASETACH

MAGNETOFONOWYCH

 1. Czytelnik zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z regulaminem.

 1. Z wypozyczania książek mówionych mogą korzystać osoby z niepełnosprawnością wzroku lub osoby mające trudności z czytaniem zwykłego druku z innych powodów zdrowotnych.

 1. Wypożyczanie książek mówionych jest bezpłatne.

 1. Podstawe zapisu do wypozyczalni stanowi czytelne wypełnienie karty zobowiązań, przy czym wymagane są następujące dokumenty : dowód osobisty czytelnika, legitymacja PZN lub innej organizacji zrzeszającej niewidomych albo inne zaświadczenie lekarskie, potwierdzające trudności z czytaniem zwykłego druku. Gdy czytelnika zapisuje do wypożyczalni pośredniczące, wymagany jest także dowód osobisty tej osoby.

 1. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone kasety. W przypadku dzieci i młodzieży odpowiedzialność materialną za wypożyczone kasety ponoszą rodzice i opiekunowie.

 1. Okres wypożyczenia kaset niew powinien przekraczac jednego miesiąca dotyczy to literatury pięknej, a dwóch miesięcy w przypadku podręczników literatury popularno - naukowej

 1. Czytelnik jest zobowiązany powiadomić natychmiast Bibliotekę o każdej zmianie miejsca zamieszkania.

 1. Czytelnik, który osobiście do Biblioteki może wypożyczyć maksymalnie 30 kaset lub 3 tytuły. Przy ich odbiorze należy dokładnie sprawdzić ilość kaset.

 1. Czytelnik bez zgody Biblioteki nie może odstąpić kaset innemu czytelnikowi.

 1. Przy zwrocie kaset do Biblioteki czytelnik powinien informować o wszelkich uszkodzeniach kaset : skasowaniu tekstu, nagrania obcego tekstu, zamianie kasety z innego tytułu itp. Zgłaszając uszkodzenie należy podać tytuł, numer kasety, a także o ile to mozłiwe - rodzaj uszkodzenia. Obowiązek ten dotyczy zarówno uszkodzeń spowodowanych przez czytelnika jak i stwierdzonych w czasie odtwarzania kasety. Kaset nei należy naprawiać samodzielnie.

 1. Po przesłuchaniu każdą z kaset należy wkładać do właściwego pudełka. Aby uniknąć pomyłek zamiany kaset nie należy wyjmować z etui kilku kaset jednocześnie.

 1. Kasety i ich opakowania czytelnik powinien utrzymywać w czystości i porządku, chronićprzed wilgocią i kurzem.

 1. W przypadku zgubienia lub umyślnego zniszczenia kasety czytelnik jest zobowiązany do ponieisenia kosztów związanych ze stratami.

 1. W przypadku nei przestrzegania regulaminu Biblioteka może zastosować wobec czytelnika : upomnienie, zawieszenie w prawach korzystania z usług Biblioteki lub skreślenei z listy czytelników.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 23-08-2004 11:07:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 23-08-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 23-08-2004 11:07:14