SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA


SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

PUBLICZNEGO GIMNAZJUM im. Marii Skłodowskiej - Curie w Pyrzycach

DOPUSZCZONY PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY DO REALIZACJI W III ETAPIE KSZTAŁCENIA

KLASY I

LP

PRZEDMIOT

NUMER W SZKOLNYM

 ZESTAWIE PROGRAMÓW

NR PROGRAMU, TYTUŁ,

 AUTOR- wg WYKAZU MEN

KLASY, W KTÓRYCH

REALIZOWANY JEST PROGRAM

1

język polski

POL/2/1-09-2004

DKW-4014-9/01 Przygoda z czytaniem i pisaniem. Program nauczania języka polskiego w gimnazjum Tomasz Mika, Barbara Wawrzyniak
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "MAC" S.A.

wszystkie

2

historia

HIS/2/1-09-2004

DKOS-4014-18/2002 Przez tysiąclecia i wieki. Program nauczania historii w gimnazjum. Paweł Milcarek, Marek Robak Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

wszystkie

3

wiedza o społeczeństwie

WOS/3a/1-09-2004

4014-278/1999 Wychowanie obywatelskie w gimnazjum Felicja Kalinowska Wydawnictwa Szkolne "Efka"

wszystkie

5

muzyka

MUZ/5a/1-09-2004

DKOS-4014-31/02

wszystkie

6

język angielski

ANG/6c/1-09-2004

DKOS-4014-2/03 Program nauczania języka angielskiego dla gimnazjum-kurs podstawowy i kontynuacyjny. Magdalena Nowakowska Wyd. Szkolne PWN

Klasy Ig ,Ih, Ii, Ij,

7

język niemiecki

NIE/7a/1-09-2004

DKW-4014-233/99 Program nauczania języka niemieckiego w klasach 1-3 w gimnazjum w kursie podstawowym Magdalena Ptak, Halina Sowa-Babik, Elżbieta Świerczyńska
Wydawnictwo Szkolne PWN

3 GODZINY

klasy Ia, Ib, Ic, Id,

7

język niemiecki

NIE/7b/1-09-2004

DKW-4014-213/99 Program nauczania języka niemieckiego dla klas IV-VI szkoły podstawowej z kontynuacją w gimnazjum w klasach I-III Magdalena Ptak, Halina Sowa-Babik, Elżbieta Świerczyńska Wydawnictwo Szkolne PWN

5 GODZIN

klasy I e, I f,

8

matematyka

MAT/8/1-09-2004

DKW-4014-139/99 "Matematyka z plusem"
Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

wszystkie

9

fizyka

FIZ/9/1-09-2004

DKW-4014-105/99 Program nauczania fizyki w gimnazjum Maria Rozenbajgier, Barbara Saganowska, Jadwiga Salach Wydawnictwo "Zamiast Korepetycji" S.C.

wszystkie

10

chemia

CHE/10/1-09-2004

DKW-4014-77/99 Program nauczania chemii w gimnazjum Anna Kandia, Zofia Kluz, Michał Poźniczek Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

wszystkie

11

biologia

BIO/11/1-09-2004

DKW-4014-96/99 Program nauczania biologii dla gimnazjum Małgorzata Kłyś Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o.

wszystkie

12

geografia

GEO/12/1-09-2004

DKW-4014-79/99 Program nauczania geografii w klasach I-III w gimnazjum Dorota Makowska, Florian Plit, Stanisław Zając Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

wszystkie

14

informatyka

INF/14/1-09-2004

DKW-4014-56/99 Informatyka 2000 Janusz Białowąs, Katarzyna Chmielewska, Alojzy Drogowski, Elżbieta Figielska- Pezda, Małgorzata Mordaka
Agencja Wydawniczo-Reklamowa CZARNY KRUK

wszystkie

16

wychowanie fizyczne

WF/16/1-09-2004

DKW-4014-290/99 Program wychowania fizycznego, klasy 1-3 gimnazjum Mirosława Śmiglewska Wydaw. BEA-BLEJA

wszystkie

17

religia

REL/17/1-09-2004

AZ-3-01/1 „Jezus uczy i zbawia”

Wyd.WAM

wszystkie

18

Ścieżki edukacyjne

ŚE/18/1-09-2004

Szkolny program realizacji ścieżek edukacyjnych

Autorzy: liderzy zespołów samokształceniowych, lider WDN

wszystkie

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

PUBLICZNEGO GIMNAZJUM im. Marii Skłodowskiej - Curie w Pyrzycach

DOPUSZCZONY PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY DO REALIZACJI W III ETAPIE KSZTAŁCENIA

KLASY II

LP

PRZEDMIOT

NUMER W SZKOLNYM

ZESTAWIE PROGRAMÓW

NR PROGRAMU, TYTUŁ,

AUTOR- wg WYKAZU MEN

KLASY, W KTÓRYCH

 REALIZOWANY JEST PROGRAM

1

język polski

POL/1/1-09-2004

DKW-4014-204/99 Zrozumieć słowo: program nauczania języka polskiego w gimnazjum Anita Gis Wydawnictwo : "ARKA"

wszystkie

2

historia

HIS/2/1-09-2004

DKW-4014-255/199 Program nauczania historii w gimnazjum Krystyna Jankowiak
Wydawnictwo : "ARKA"

wszystkie

3

wiedza o społeczeństwie

WOS/3b/1-09-2004

4014-122/2000 Program - Wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym (III etap edukacyjny - gimnazjum) Felicja Kalinowska
"Efka" Wydawnictwa Szkolne

wszystkie

5

muzyka

MUZ/5/1-09-2004

DKW -4014-174/99 Muzyka Maria Przychodzińska, barbara Smoleńska-Zielińska Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

wszystkie

6

język angielski

ANG/6a/1-09-2004

DKW-4014-45/2000 Program nauczania języka angielskiego dla klas I-III gimnazjum. III etap edukacyjny (program kontynuacyjny) Ewa Lewandowska, Barbara Maciszewska
Pearson Education Polska Sp. z o.o. 5 GODZIN

Klasa II G,

6

język angielski

ANG/6b/1-09-2004

DKW - 4014-44/2000 Program nauczania języka angielskiego dla klas I-III gimnazjum: III etap edukacyjny. (program dla początkujących) Ewa Lewandowska, Barbara Maciszewska
Pearson Education Polska Sp. z o.o. 3 GOD
ZINY

Klasa II k

6

język angielski

ANG/6c/1-09-2004

DKOS-4014-2/03 Program nauczania języka angielskiego dla gimnazjum-kurs podstawowy i kontynuacyjny. Magdalena Nowakowska Wyd. Szkolne PWN

II h, II i, IIj,

7

język niemiecki

NIE/7a/1-09-2004

DKW-4014-233/99 Program nauczania języka niemieckiego w klasach 1-3 w gimnazjum w kursie podstawowym Magdalena Ptak, Halina Sowa-Babik, Elżbieta Świerczyńska Wydawnictwo Szkolne PWN 3 GODZINY

II a, IIb, IIc, IId,

7

język niemiecki

NIE/7b/1-09-2004

DKW-4014-213/99 Program nauczania języka niemieckiego dla klas IV-VI szkoły podstawowej z kontynuacją w gimnazjum w klasach I-III Magdalena Ptak, Halina Sowa-Babik, Elżbieta Świerczyńska Wydawnictwo Szkolne PWN 5 GODZIN

Klasa II e, II f,

7

język niemiecki

NIE/7c/1-09-2004

DKOS - 4014-29/02 Program nauczania języka niemieckiego. Urszula Boszulak, Ewa Ciemnicka. Wydawnictwo: HEUBER

Klasa II k

8

matematyka

MAT/8/1-09-2004

DKW-4014-139/99 "Matematyka z plusem"
Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

wszystkie

9

fizyka

FIZ/9/1-09-2004

DKW-4014-105/99 Program nauczania fizyki w gimnazjum
Maria Rozenbajgier, Barbara Saganowska, Jadwiga Salach
Wydawnictwo "Zamiast Korepetycji" S.C.

wszystkie

10

chemia

CHE/10/1-09-2004

DKW-4014-77/99 Program nauczania chemii w gimnazjum Anna Kandia, Zofia Kluz, Michał Poźniczek
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

wszystkie

11

biologia

BIO/11/1-09-2004

DKW-4014-96/99 Program nauczania biologii dla gimnazjum
Małgorzata Kłyś
Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o.

wszystkie

12

geografia

GEO/12/1-09-2004

DKW-4014-79/99 Program nauczania geografii w klasach I-III w gimnazjum Dorota Makowska, Florian Plit, Stanisław Zając
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

wszystkie

14

informatyka

INF/14/1-09-2004

DKW-4014-56/99 Informatyka 2000 Janusz Białowąs, Katarzyna Chmielewska, Alojzy Drogowski, Elżbieta Figielska- Pezda, Małgorzata Mordaka
Agencja Wydawniczo-Reklamowa CZARNY KRUK

wszystkie

15

technika

TECH/15/1-09-2004

DKW 4014-224/99 Technika: program nauczania w klasach 1-3 gimnazjum Witold Bober, Ewa Królicka, Danuta Łazuchiewicz
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

wszystkie

16

wychowanie fizyczne

WF/16/1-09-2004

DKW-4014-290/99 Program wychowania fizycznego, klasy 1-3 gimnazjum Mirosława Śmiglewska Wydaw. BEA-BLEJA

wszystkie

17

religia

REL/17/1-09-2004

AZ-3-01/1 „Jezus uczy i zbawia”

Wyd.WAM

wszystkie

18

Ścieżki edukacyjne

ŚE/18/1-09-2004

Szkolny program realizacji ścieżek edukacyjnych

Autorzy: liderzy zespołów samokształceniowych, lider WDN

wszystkie

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

PUBLICZNEGO GIMNAZJUM im. Marii Skłodowskiej - Curie w Pyrzycach

DOPUSZCZONY PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY DO REALIZACJI W III ETAPIE KSZTAŁCENIA

KLASY III

LP

PRZEDMIOT

NUMER W SZKOLNYM

ZESTAWIE PROGRAMÓW

NR PROGRAMU, TYTUŁ,

AUTOR- wg WYKAZU MEN

KLASY, W KTÓRYCH

 REALIZOWANY JEST PROGRAM

1

język polski

POL/1/1-09-2004

DKW-4014-204/99 Zrozumieć słowo: program nauczania języka polskiego w gimnazjum Anita Gis Wydawnictwo : "ARKA"

wszystkie

2

historia

HIS/2/1-09-2004

DKW-4014-255/199 Program nauczania historii w gimnazjum Krystyna Jankowiak Wydawnictwo : "ARKA"

wszystkie

3

wiedza o społeczeństwie

WOS/3c/1-09-2004

4014-49/2001 Program. Wychowanie do życia w rodzinie. Gimnazjum Felicja Kalinowska "Efka" Wydawnictwa Szkolne

wszystkie

4

plastyka

PLA/4/1-09-2004

DKW-4014-153/99 Plastyka Stanisław Krzysztof Stopczyk, Barbara Neubart Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

(II półrocze)

5

muzyka

MUZ/5/1-09-2004

DKW -4014-174/99 Muzyka Maria Przychodzińska, barbara Smoleńska-Zielińska Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

(I półrocze)

6

język angielski

ANG/6a/1-09-2004

DKW-4014-45/2000 Program nauczania języka angielskiego dla klas I-III gimnazjum. III etap edukacyjny (program kontynuacyjny) Ewa Lewandowska, Barbara Maciszewska
Pearson Education Polska Sp. z o.o. 5 GODZIN

Klasa III i,

6

język angielski

ANG/6b/1-09-2004

DKW - 4014-44/2000 Program nauczania języka angielskiego dla klas I-III gimnazjum: III etap edukacyjny. (program dla początkujących) Ewa Lewandowska, Barbara Maciszewska
Pearson Education Polska Sp. z o.o. 3 GODZINY

Klasa III j

6

język angielski

ANG/6c/1-09-2004

DKOS-4014-2/03 Program nauczania języka angielskiego dla gimnazjum-kurs podstawowy i kontynuacyjny. Magdalena Nowakowska Wyd. Szkolne PWN

III f, III g, III h

7

język niemiecki

NIE/7a/1-09-2004

DKW-4014-233/99 Program nauczania języka niemieckiego w klasach 1-3 w gimnazjum w kursie podstawowym Magdalena Ptak, Halina Sowa-Babik, Elżbieta Świerczyńska
Wydawnictwo Sz
kolne PWN 3 GODZINY

IIIa, IIIb, IIIc,

7

język niemiecki

NIE/7b/1-09-2004

DKW-4014-213/99 Program nauczania języka niemieckiego dla klas IV-VI szkoły podstawowej z kontynuacją w gimnazjum w klasach I-III Magdalena Ptak, Halina Sowa-Babik, Elżbieta Świerczyńska Wydawnictwo Szkolne PWN 5 GODZIN

Klasa III d, III g

7

język niemiecki

NIE/7c/1-09-2004

DKOS - 4014-29/02 Program nauczania języka niemieckiego. Urszula Boszulak, Ewa Ciemnicka. Wydawnictwo: HEUBER

Klasa , III j

8

matematyka

MAT/8/1-09-2004

DKW-4014-139/99 "Matematyka z plusem" Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

wszystkie

9

fizyka

FIZ/9/1-09-2004

DKW-4014-105/99 Program nauczania fizyki w gimnazjum
Maria Rozenbajgier, Barbara Saganowska, Jadwiga S
alach
Wydawnictwo "Zamiast Korepetycji" S.C.

wszystkie

10

chemia

CHE/10/1-09-2004

DKW-4014-77/99 Program nauczania chemii w gimnazjum Anna Kandia, Zofia Kluz, Michał Poźniczek
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

wszystkie

11

biologia

BIO/11/1-09-2004

DKW-4014-96/99 Program nauczania biologii dla gimnazjum
Małgorzata Kłyś
Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o.

wszystkie

12

geografia

GEO/12/1-09-2004

DKW-4014-79/99 Program nauczania geografii w klasach I-III w gimnazjum Dorota Makowska, Florian Plit, Stanisław Zając
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

wszystkie

13

edukacja informatyczna

EIN/13a/1-09-2004

DKW-4014-80/99 Program nauczania w zakresie edukacji informatycznej dla gimnazjum Ewa Gurbiel, Grażyna Hardt- Olejniczak, Ewa Kołczyk, Helena Krupicka, Maciej M. Sysło
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

wszystkie

13

edukacja informatyczna

EIN/13a/1-09-2004

DKW-4014-56/99 Informatyka 2000 Janusz Białowąs, Katarzyna Chmielewska, Alojzy Drogowski, Elżbieta Figielska- Pezda, Małgorzata Mordaka Agencja Wydawniczo-Reklamowa CZARNY KRUK

wszystkie

15

technika

TECH/15/1-09-2004

DKW 4014-224/99 Technika: program nauczania w klasach 1-3 gimnazjum Witold Bober, Ewa Królicka, Danuta Łazuchiewicz
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

wszystkie

16

wychowanie fizyczne

WF/16/1-09-2004

DKW-4014-290/99 Program wychowania fizycznego, klasy 1-3 gimnazjum Mirosława Śmiglewska Wydaw. BEA-BLEJA

wszystkie

17

religia

REL/17/1-09-2004

AZ-3-01/1 „Jezus uczy i zbawia”

Wyd.WAM

wszystkie

18

Ścieżki edukacyjne

ŚE/18/1-09-2004

Szkolny program realizacji ścieżek edukacyjnych

Autorzy: liderzy zespołów samokształceniowych, lider WDN

wszystkie

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 21-06-2005 13:47:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 21-06-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 21-06-2005 13:47:33