REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI


REGULAMIN

DYŻURÓW NAUCZYCIELI

Publicznego Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej - Curie

w Pyrzycach

$1

 1. Dyżur pełnią wszyscy nauczyciele pracujący w szkole.

 2. Z dyżuru częściowo mogą być zwolnieni nauczyciele:

 • pełniący funkcję opiekuna SU

 • którzy układają plan zajęć lekcyjnych na dany rok

 1. Z dyżuru zwolniony jest całkowicie nauczyciel - bibliotekarz.

 2. Nauczyciele pracujący w świetlicy pełnią dyżury według odrębnych zasad.

$2

 1. Dyżur rozpoczyna się o godz. 8.15 a kończy o godz.14.55

 2. Dyżur odbywa się w dwóch turach:

 1. I tura: od 8.15 do 11.20

 2. II tura: od 12.05 do 14.55

 1. W czasie zajęć dodatkowych i obowiązkowych kończących się po godz. 14.55 dyżur pełni nauczyciel mający te zajęcia.

$3

Dyżur pełniony jest według harmonogramu ustalonego na podstawie planu lekcji i zatwierdzonego przez dyrektora szkoły.

$4

1. Nauczyciel dyżurny ma obowiązek:

 • rozpoczynać dyżur punktualnie na wyznaczonym w planie dyżurów nauczycielskich miejscu,

 • przez cały czas trwania dyżuru przebywać z młodzieżą,

 • zawiadomić dyrekcję szkoły o zauważonym podczas dyżuru zniszczeniach mienia szkolnego lub innych zdarzeniach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów i pracowników szkoły,

 • ustalić winnego zniszczonego mienia szkolnego / okno, drzwi, gazetki, itp. / na przydzielonym terenie i powiadomić wychowawcę oraz dyrektora szkoły,

 • zgłosić wychowawcy informację o niewłaściwym zachowaniu się uczniów w czasie przerw.

2. Nauczyciel dyżurny jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo, zdrowie, życie młodzieży na wyznaczonym w planie dyżurów miejscu oraz za czystość, ład i porządek.

$5

Wszelkie zmiany w części lub całości regulaminu wraz z interpretacją mogą być dokonane przez Radę Pedagogiczną.

Dyrektor szkoły

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 23-06-2005 09:23:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 23-06-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 23-06-2005 09:23:48