Sesja LI 2006 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr LI/415/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2006r. w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność gminy Pyrzyce 2006-06-27 09:06:27
Uchwała Nr LI/414/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2006r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy 2006-06-27 09:01:16
Uchwała Nr LI/413/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2006r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej za rok 2005 2006-06-27 09:00:09
Uchwała Nr LI/412/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2006r. w sprawie ustalenia okręgów wyborczych dla wyboru Rady Miejskiej w Pyrzycach 2006-06-27 08:59:01
Uchwała Nr LI/411/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pyrzyc 2006-06-27 08:55:00
Uchwała Nr LI/410/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2006r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowiska 2006-06-27 08:50:50
Uchwała Nr LI/409/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2006r. w sprawie przyjęcia „Programu dobrowolnych odejść na wcześniejszą emeryturę nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pyrzyce 2006-06-27 08:34:45
Uchwała Nr LI/408/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2006r. w sprawie zmiany budżetu gminy Pyrzyce na 2006 rok 2006-06-27 08:24:29
Uchwała Nr LI/407/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2006r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006 2006-06-27 08:20:57
Uchwała Nr LI/406/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2006r. w sprawie emisji obligacji Gminy Pyrzyce oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez gminę 2006-06-27 07:34:31