Uchwała Nr LI/412/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2006r. w sprawie ustalenia okręgów wyborczych dla wyboru Rady Miejskiej w Pyrzycach


Uchwała Nr LI/412/06

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 31 maja 2006r.

w sprawie ustalenia okręgów wyborczych dla wyboru Rady Miejskiej

w Pyrzycach

Na podstawie art.92, ust.2 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz.1547, z 2004r. Nr 25, poz.219, Nr 167, poz.1760, z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 34, poz.242) i Zarządzenia Nr 113/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 9 marca 2006r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do sejmiku województwa, rad powiatów i rad gmin województwa zachodniopomorskiego (Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego Nr 42, poz.737), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu:

Nr okręgu

Granice okręgu

Liczba wybieranych radnych

1.

Część miasta Pyrzyce obejmująca następujące ulice: Basenową, Księcia Bogusława X, Dworcową, Wojciecha Bartosza Głowackiego, Tadeusza Kościuszki, Krótką, Księcia Barnima I, Lipiańską, Magazynową, 1-go Maja, 2-go Marca, Adama Mickiewicza, Młodych Techników, Gabriela Narutowicza, Plac Wolności, Pod Lipami, Księcia Józefa Poniatowskiego, Podmiejską, Przyszłości, Tadeusza Rejtana, Równą, Rycerza Przybora, Juliusza Słowackiego, Sportową, Szkolną, Szczecińską, Wały Chrobrego, Żwirki i Wigury, Zabytkową.

5

2.

Część miasta Pyrzyce obejmująca następujące ulice: Bankową, Ciepłowniczą, Czerwonomłyńską, Jana Henryka Dąbrowskiego, Górną, Jana Pawła II, Jana Kilińskiego, Kwiatową, Młyńską, Niepodległości, Ogrodową, Owocową, Podgrodzie, Polną, Poznańską, Rolną, Różaną, Henryka Sienkiewicza, Gen.Władysława Sikorskiego, Słoneczną, Stargardzką, Staromiejską, Warszawską, Willową, Wojska Polskiego, Obojno.

5

3.

Część Gminy Pyrzyce obejmująca następujące miejscowości: Brzesko, Brzezin, Czernice, Giżyn, Krzemlin, Letnin, Mechowo, Mielęcin, Młyny, Nieborowo, Nowielin, Obromino, Okunica, Pstrowice, Ryszewko, Ryszewo, Rzepnowo, Stróżewo, Turze, Żabów.

5

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLIV/479/02 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 maja 2002r. w sprawie ustalenia okręgów wyborczych dla wyboru radnych Rady Miejskiej w Pyrzycach (Dz. Urz.Woj. Zachodniopomorskiego Nr 54, poz.1212 z dnia 16 lipca 2002r.).

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

2.Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń i umieszczenie na stronie internetowej.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 27-06-2006 08:59:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 27-06-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 27-06-2006 08:59:01