Czerwiec

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie Nr 744/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2006-08-23 13:54:23
Zarządzenie Nr 743 /2006 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006 2006-08-23 13:22:35
Zarządzenie Nr 742 /06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006 2006-08-23 13:20:35
Zarządzenie Nr 741/2006 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Pyrzycach 2006-08-23 12:02:49
Zarządzenie Nr 740/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie uchylenia zarządzenia 2006-08-23 12:01:25
Zarządzenie Nr 739/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2006-08-23 12:00:28
Zarządzenie Nr 738/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27czerwca 2006r. W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na „wykonanie przebudowy ulic Gabriela Narutowicza i Pod Lipami w Pyrzycach – I etap ulica G. Narutowicza dł. 190 m. 2006-08-23 11:56:37
Zarządzenie Nr 737/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27czerwca 2006r. W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na „Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Pyrzycach” 2006-08-23 11:39:14
Zarządzenie Nr 736 /06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Żabowie. 2006-08-23 11:00:25
Zarządzenie Nr 735/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 czerwca 2006 r. o zmianie zarządzenia w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2006-08-23 10:56:59
Zarządzenie Nr 734/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 czerwca 2006 r. o zmianie zarządzenia w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2006-08-23 10:56:22
Zarządzenie Nr 733/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 czerwca 2006 r. o zmianie zarządzenia w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2006-08-23 10:55:17
Zarządzenie Nr 732/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 czerwca 2006 r. o zmianie zarządzenia w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2006-08-23 10:54:47
Zarządzenie Nr 731/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 czerwca 2006 r. o zmianie zarządzenia w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2006-08-23 10:54:23
Zarządzenie Nr 730/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 czerwca 2006 r. o zmianie zarządzenia w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2006-08-23 10:53:55
Zarządzenie Nr 729/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 czerwca 2006 r. o zmianie zarządzenia w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2006-08-23 10:53:34
Zarządzenie Nr 728/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 czerwca 2006 r. o zmianie zarządzenia w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2006-08-23 10:53:03
Zarządzenie Nr 727/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 czerwca 2006 r. o zmianie zarządzenia w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2006-08-23 10:52:27
Zarządzenie Nr 726/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 czerwca 2006 r. o zmianie zarządzenia w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2006-08-23 10:52:02
Zarządzenie Nr 725/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 czerwca 2006 r. o zmianie zarządzenia w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2006-08-23 10:51:30
Zarządzenie Nr 724/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 czerwca 2006 r. o zmianie zarządzenia w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2006-08-23 10:50:40
Zarządzenie Nr 723/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 czerwca 2006 r. o zmianie zarządzenia w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2006-08-23 10:48:19
Zarządzenie Nr 722/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 czerwca 2006 r. o zmianie zarządzenia w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2006-08-23 10:47:47
Zarządzenie Nr 721/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 czerwca 2006 r. o zmianie zarządzenia w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2006-08-23 10:45:32
Zarządzenie Nr 720/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 czerwca 2006 r. o zmianie zarządzenia w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2006-08-23 10:44:12
Zarządzenie Nr 719/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 czerwca 2006 r. o zmianie zarządzenia w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2006-08-23 10:42:20
Zarządzenie Nr 718/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 czerwca 2006 r. o zmianie zarządzenia w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2006-08-23 10:41:51
Zarządzenie Nr 717/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 czerwca 2006 r. o zmianie zarządzenia w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2006-08-23 10:39:38
Zarządzenie Nr 716/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 czerwca 2006 r. o zmianie zarządzenia w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2006-08-23 10:38:58
Zarządzenie Nr 715/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 czerwca 2006 r. o zmianie zarządzenia w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2006-08-23 10:37:39
Zarządzenie Nr 714/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 czerwca 2006 r. o zmianie zarządzenia w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2006-08-23 10:36:33
Zarządzenie Nr 713/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 czerwca 2006 r. o zmianie zarządzenia w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2006-08-23 10:33:29
Zarządzenie Nr 712/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 czerwca 2006 r. o zmianie zarządzenia w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2006-08-23 10:32:50
Zarządzenie Nr 711/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2006-08-23 10:31:13
Zarządzenie Nr 710/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 czerwca 2006r. w sprawie: zwołania posiedzenia Komisji Konkursowej. 2006-08-23 10:30:22
Zarządzenie Nr 709/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2006-08-23 10:29:44
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 708/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 czerwca 2006 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej numer 165, położonej w obrębie 7 miasta Pyrzyce, przy ul. Mickiewicza. 2006-08-23 10:29:21
Zarządzenie Nr 707/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 czerwca 2006r. w sprawie: przeprowadzenia Konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Żabowie 2006-08-23 10:28:41
Zarządzenie Nr 706/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 czerwca 2006r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 w Pyrzycach. 2006-08-11 10:14:55
Zarządzenie Nr 705/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 czerwca 2006r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Pyrzycach. 2006-08-11 10:14:35
Zarządzenie Nr 704/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 czerwca 2006r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego Nr 4 w Pyrzycach. 2006-08-11 10:13:46
Zarządzenie Nr 703/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 czerwca 2006r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Mielęcinie. 2006-08-11 10:13:20
Zarządzenie Nr 702/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 czerwca 2006r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Okunicy. 2006-08-11 10:12:55
Zarządzenie Nr 701/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 czerwca 2006r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Brzesku. 2006-08-11 10:12:30
Zarządzenie Nr 700/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 czerwca 2006r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego w Żabowie. 2006-08-11 10:12:09
Zarządzenie Nr 699/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 czerwca 2006r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego w Brzezinie. 2006-08-11 10:11:34
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 698/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 czerwca 2006r. w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu 2006-06-27 09:34:26
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 697/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 czerwca 2006r. w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu 2006-06-27 09:34:04
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 696 /06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 czerwca 2006r. w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu 2006-06-27 09:33:25
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 695 /06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 czerwca 2006r. w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu 2006-06-27 09:32:56