Nasz znak: RG – 7331/51/06


Pyrzyce, dnia 06.07.2006r.

Nasz znak: RG - 7331/51/06

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) oraz zgodnie z art.10 ustawy z 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego [t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071z późn. zm.] informuję, że zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie rozbudowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia poprzez:

  • budowę odcinka kablowej linii 0,4 kV na terenie działek nr 204/5, 305 i 307,

  • zabudowę złącza kablowego na terenie działki nr 305 przy granicy z działkami nr 248/66 i 248/65,

  • budowę dwóch węzłów kablowych:

  • na terenie działki nr 307 przy budynku usytuowanym na terenie działki nr 306/3,

  • na terenie działki nr 204/5 przy stacji transformatorowej 15/0,4 kV,

w obrębie geodezyjnym nr 9 Pyrzyce, [woj.zachodniopomorskie].

Wydana została decyzja nr 14/2006 Burmistrza Pyrzyc z dnia 06 lipca 2006r. i jest do wglądu w tut. Urzędzie pokój nr 257 [II piętro] w ciągu 14-dni tj. od dnia 10 lipca 2006r. do dnia 24 lipca 2006r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 07-07-2006 11:18:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 07-07-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 07-07-2006 11:18:52