Nasz znak: RG – 7331/55/06


Pyrzyce, dnia 14.07.2006r.

Nasz znak: RG - 7331/55/06

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) oraz zgodnie z art.10 ustawy z 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego [t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071z późn. zm.] informuję, że zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie rozbudowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia poprzez:

  • budowę odcinka kablowej linii 0,4 kV na terenie działek nr 89/6, 89/11, 116,

  • zabudowę złącza kablowego na terenie działki nr 89/11 przy granicy z działką nr 89/9,

w obrębie geodezyjnym nr 5 Pyrzyce, [woj.zachodniopomorskie], z prośbą o dokonanie uzgodnienia.

Wydana została decyzja nr 18/2006 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 lipca 2006r. i jest do wglądu w tut. Urzędzie pokój nr 257 [II piętro] w ciągu 14-dni tj. od dnia 17 lipca 2006r. do dnia 31 lipca 2006r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 17-07-2006 09:36:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 17-07-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 17-07-2006 09:36:11