NOWE WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH


NOWE WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z 19 lipca 2006r. Nr 130 poz. 903

Dz. U. Nr 130, poz. 903.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 lipca 2006 r.

w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych


Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z późn. zm.  ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wysokość zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, zwanej dalej „ustawą
o świadczeniach rodzinnych”, od dnia 1 września 2006 r. wynosi miesięcznie:
1) 48,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
2) 64,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
3) 68,00 na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

§ 2. Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka
w rodzinie wielodzietnej, o którym mowa w art. 12a ustawy o świadczeniach rodzinnych, od dnia 1 września 2006 r. wynosi 80,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

§ 3. Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, o którym mowa w art. 13 ustawy o świadczeniach rodzinnych, od dnia 1 września 2006 r. wynosi miesięcznie:
1) 60,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
2) 80,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

§ 4. Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
o którym mowa w art. 14 ustawy o świadczeniach rodzinnych, od dnia 1 września 2006 r. wynosi 100,00 zł na dziecko.

§ 5. Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, o którym mowa w art. 15 ustawy
o świadczeniach rodzinnych, od dnia 1 września 2006 r. wynosi:
1) 90 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości,
w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej,
w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności;
2) 50 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

§ 6. Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego, o którym mowa w art. 16 ustawy
o świadczeniach rodzinnych, od dnia 1 września 2006 r. wynosi 153,00 zł miesięcznie.

§ 7. Wysokość kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych od dnia 1 września 2006 r. nie ulega zmianie i wynosi 504, 00 zł.

§ 8. Wysokość kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych od dnia 1 września 2006 r. nie ulega zmianie i wynosi 583, 00 zł.

§ 9. Od dnia 1 września 2006 r. nie ulegają zmianie wysokości pozostałych świadczeń , które wynoszą:
1) dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka  - 1.000,00 zł;
2) dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 400, 00 zł miesięcznie;
3) dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka:
a) 170,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340,00 zł na wszystkie dzieci,
b) 250,00 zł miesięcznie na dziecko legitymujące się orzeczeniem
o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, nie więcej jednak niż 500,00 zł na wszystkie dzieci; 
4) świadczenie pielęgnacyjne - 420,00 zł miesięcznie;
5) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka - 1.000,00 zł na jedno dziecko.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 31-07-2006 07:41:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 31-07-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 31-07-2006 07:41:31