Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na „Remont pokrycia dachu papowego na budynku Przedszkola Publicznego Nr. 3 w Pyrzycach.”


RG. 3410 - 50/06

Pyrzyce, dnia 07 sierpnia 2006r.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Gmina Pyrzyce reprezentowana przez Burmistrza Pyrzyc działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177, tekst jednolity z późn. zmianami), informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego na „Remont pokrycia dachu papowego na budynku Przedszkola Publicznego Nr. 3 w Pyrzycach.”

W prowadzonym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy: ,,Trójka” Daniel Frątczak z siedzibą w Pyrzycach przy ul. Kilińskiego 10A, która zaoferowała cenę:

netto - 38.327,83 zł.

brutto - 46.759,95 zł.

B U R M I S T R Z

mgr Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 08-08-2006 08:51:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 08-08-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 08-08-2006 08:51:30