Zarządzenie Nr 702/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 czerwca 2006r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Okunicy.


Zarządzenie Nr 702/06

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 08 czerwca 2006r.

w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Okunicy.

Na podstawie § 1 pkt 8 uchwały nr XXX II/371/01 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Miejskiego i Burmistrza Miasta i Gminy do wykonania niektórych zadań wynikających z ustawy Karta Nauczyciela, zarządzam co następuje:

§ 1.

Zatwierdzam arkusz organizacyjny na rok szkolny 2006/2007 Szkoły Podstawowej w Okunicy, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Okunicy oraz Kierownikowi Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Urzędu Miejskiego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 11-08-2006 10:12:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 11-08-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 11-08-2006 10:12:55