Nasz znak: RG – 7331/69/06


Pyrzyce, dnia 11.08.2006r.

Nasz znak: RG - 7331/69/06

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) oraz zgodnie z art.10 ustawy z 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego [t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071z późn. zm.] informuję, że zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

  • budowie kablowej linii elektroenergetycznej od istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej,

  • ustawieniu latarni na słupach parkowych,

  • oświetleniu zewnętrznemu budynku kościoła,

  • oświetleniu terenu przykościelnego,

na terenie działki nr 821 i nr 830 w miejscowości Brzesko, gm.Pyrzyce,

Wydana została decyzja nr 22/2006 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 sierpnia 2006r. i jest do wglądu w tut. Urzędzie pokój nr 257 [II piętro] w ciągu 14-dni tj. od dnia 11 sierpnia 2006r. do dnia 25 sierpnia 2006r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 11-08-2006 14:15:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 11-08-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 11-08-2006 14:15:13