Nasz znak: RG – 7331/82/06


Pyrzyce, dnia 11.08.2006r.

Nasz znak: RG - 7331/82/06

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) oraz zgodnie z art.10 ustawy z 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego [t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071z późn. zm.] informuję, że zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie rozbudowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia poprzez:

  • budowę odcinka kablowej linii 0,4 kV na terenie działek nr 15/1 i 84,

  • zabudowę złącza kablowego na terenie działki nr 84 przy granicy z działkami nr 18 i 19,

położonych w obrębie geodezyjnym Żabów, gm.Pyrzyce.

Wydana została decyzja nr 24/2006 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 sierpnia 2006r. i jest do wglądu w tut. Urzędzie pokój nr 257 [II piętro] w ciągu 14-dni tj. od dnia 11 sierpnia 2006r. do dnia 25 sierpnia 2006r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 11-08-2006 14:16:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 11-08-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 11-08-2006 14:16:12