Porządek obrad LIII sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 31 sierpnia 2006 r. – godz. 14:15 sala Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach


Porządek obrad

LIIIsesji Rady Miejskiej w Pyrzycach

na dzień31sierpnia2006 r. - godz. 14:15

sala Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.

 2. Zgłaszanie zmian do porządku obrad sesji.

 3. Przyjęcie protokołu z obrad LII sesji rady.

 4. Informacja Przewodniczącego Rady z bieżącej pracy.

 5. Informacja Burmistrza z bieżącej pracy.

 6. Zapytania radnych, interpelacje radnych na piśmie.

 1. Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pyrzyce.

 1. Projekt uchwały w sprawie zmiany tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących kierownicze funkcje w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pyrzyce.

 1. Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości niezabudowanych nr 458 na 393, położonych w Pyrzycach w obrębie geodezyjnym nr 10.

 1. Projekt uchwały w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego na rzecz Gminy Pyrzyce.

 1. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości na rzecz najemców.

 1. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 178/7 oraz udziału w wysokości 2834/10000 w działce nr 201/29. Nieruchomości położone są w obrębie geodezyjnym nr 6 w Pyrzycach.

 1. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości na rzecz najemców.

 1. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 39/2 położonej w obrębie geodezyjnym nr 12 w Pyrzycach.

 1. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 317/2 położonej w obrębie geodezyjnym Mielęcin.

 1. Projekt uchwały w sprawie zmian w załączniku Nr 1 do „Wieloletniego Planu Inwestycji Publicznych w Gminie Pyrzyce do roku 2006”.

 1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji targowiska..

 1. Projektuchwaływsprawieustaleniazasadutrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pyrzyce.

 1. Projekt uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych.

 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Pyrzyce na 2006 rok.

 1. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006.

 1. Założenia do budżetu na 2007r.

 1. Projekt uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Pyrzyce.

 1. Odpowiedzi Burmistrza na zgłoszone zapytania.

 2. Wolne wnioski.

 3. Zamknięcie obrad LIIIsesji Rady Miejskiej w Pyrzycach.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 18-08-2006 12:00:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 18-08-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 18-08-2006 12:00:46