Zarządzenie Nr 707/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 czerwca 2006r. w sprawie: przeprowadzenia Konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Żabowie


Zarządzenie Nr707/06

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 08 czerwca 2006r.

w sprawie: przeprowadzenia Konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej

w Żabowie

Działając na podstawie art.36a ust 5 wzwiązku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r.Nr 256, poz. 2572, Nr 273,poz. 2703, Nr 281,poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz.141; Nr 94, poz.788; Nr 122, poz.1020; Nr 131, poz. 1091; Nr 167, poz. 1400; Nr 249, poz.2104) zarządzam:

§ 1.

Przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Żabowie.

§ 2.

W celu przeprowadzenia konkursu powołuję Komisję Konkursową w składzie:

 1. Teresa Jasińska- przedstawiciel organu prowadzącego.

 2. Agnieszka Odachowska - przedstawiciel organu prowadzącego.

 3. Aleksander Butkowski - przedstawiciel organu prowadzącego.

 4. Ryszard Lejman- przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego.

 5. Wacława Parulska - przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego.

 6. Jadwiga Fragstein-Niemsdorff - przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego.

 7. Elżbieta Kopeć- przedstawiciel Rady Pedagogicznej.

 8. Wioletta Adamska - Janiak - przedstawiciel Rady Pedagogicznej.

 9. Joanna Dąbrowska - przedstawiciel Rady Rodziców.

 10. Krzysztof Korgól - przedstawiciel Rady Rodziców.

 11. Radosław Mierzwiak - przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego.

 12. Irena Czerepaniak- przedstawiciel NSZZ „Solidarność”.

§ 3.

Na przewodniczącego Komisji wyznaczam Panią Teresę Jasińską.

§ 4.

Tryb pracy Komisji określa rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. Nr 189, poz. 1855) załącznik nr 1 - oraz wzory protokołów (zał. nr 2).

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 23-08-2006 10:28:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 23-08-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 23-08-2006 10:28:41