Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 708/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 czerwca 2006 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej numer 165, położonej w obrębie 7 miasta Pyrzyce, przy ul. Mickiewicza.


Z A R Z Ą D Z E N I ENr 708/06

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 12 czerwca 2006 roku

w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej numer 165,

położonej w obrębie 7 miasta Pyrzyce, przy ul. Mickiewicza.

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603, ostatnia zmiana Dz. U. z 2005r. Nr 175, poz. 1459) zarządzam, co następuje:

§ 1. Nie skorzystam z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 7 miasta Pyrzyce, oznaczonej numerem działki 165, o powierzchni 0,0423 ha, zapisanej w Księdze Wieczystej numer 7865, na którą w dniu 12 czerwca 2006 roku została sporządzona aktem notarialnym Rep. A Nr3323/2006, warunkowa umowa sprzedaży, w Kancelarii Notarialnej Notariusza Grzegorza Osińskiego w Szczecinie, ul. Mickiewicza 130/5

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZPYRZYC

mgr KAZIMIERZ LIPIŃSKI

Sporządził R. Gutowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 23-08-2006 10:29:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 23-08-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 23-08-2006 10:29:21