Zarządzenie Nr 709/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego


Zarządzenie Nr 709/06

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 12 czerwca 2006 r.

w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) w związku z art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.)zarządzam:

§ 1. Przeprowadzenie zdawczo - odbiorczego spisu inwentaryzacyjnego

Urząd Miejski w Pyrzycach - Kasa

w zakresie: środki pieniężne w kasie

osoba odpowiedzialna materialnie - zdająca - Marianna Olejniczak

-przyjmująca - Olimpia Huber

§ 2. Spis przeprowadzony zostanie w terminie od 12 czerwca 2006 roku

do 12 czerwca 2006 roku

§ 3.1. Do przeprowadzenia spisu powołuję komisję,

zespół spisowy w składzie:

a) Jan Marszałek - przewodniczący zespołu

b) Aleksandra Karpińska - członek

2. Osoby powołane w skład zespołu spisowego są do przeprowadzenia czynności spisowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się sekretarzowi Gminy, skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 23-08-2006 10:29:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 23-08-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 23-08-2006 10:29:44